Relacja wideo z targów Kompozyt-Expo 2015

Relacja wideo z targów Kompozyt-Expo…
Zakończone w ubiegłym tygodniu targi Kompozyt-Expo 2015 bez wątpienia można uznać za udane. Większa powierzchnia, 10-procentowy wzrost liczby wystawców (w tym 50 proc. więcej firm zagranicznych), a także rekordowa frekwencja i bogaty program towarzyszący - to wszystko potwierdza potrzebę organizowania wystawy, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zdaniem naszych rozmówców, na sukces targów złożyła się zarówno bogata oferta wystawy, jak również przesunięcie terminu na środek tygodnia (środa-czwartek). Ale co najważniejsze, wystawcy dostrzegają, że potencjał branży kompozytów w Polsce jest coraz lepiej wykorzystywany i sektor ten ma szansę na dynamiczny wzrost w najbliższych latach. Dowodem na to jest przede wszystkim ilość i jakość rozmów handlowych podczas targów.

Podczas targów zaprezentowano wiele branżowych nowości i innowacyjnych rozwiązań, a najlepsze produkty zostały nagrodzone oryginalnymi statuetkami targów Kompozyt Expo. W tym roku komisja konkursowa złożona z naukowców i branżowych specjalistów pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Jana Chłopka przyznała nagrody w kilku kategoriach:
  • W kategorii maszyny i urządzenia do obróbki materiałów kompozytowych nagrodę otrzymały firmy CASP System Sp. z o.o. za System DS-200s Squirter System Strumieniowy oraz firma Lynx Poland za Xerxes CS
  • W kategorii materiały i surowce do produkcji kompozytów nagrodę otrzymała firma Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. za GRP Multi Cleaner
  • W kategorii wyroby z materiałów kompozytowych nagrodę otrzymała firma Roma Sp. z o.o. za Kompozytowe przęsło mostowe
  • W kategorii technologie wytwarzania materiałów kompozytowych nagrodę otrzymał Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za Technologię wytwarzania ceramicznych materiałów kompozytowych.
Warto dodać, że po raz pierwszy targi Kompozyt-Expo odbyły się równocześnie z targami 4Insulation, skupiającymi profesjonalistów z branży izolacji przemysłowych i targami EFE poświęconymi istotnym zagadnieniom związanym z efektywnością energetyczną w przemyśle.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z targów Kompozyt-Expo.