Rhodia i Avantium będa produkować "zielone" poliamidy

Rhodia i Avantium będa produkować
Koncern Rhodia i firma Avantium zawarły porozumienie, które ma na celu rozwijanie produkcji biopoliamidów.

Rhodia jest liderem światowego rynku jeśli idzie o produkcję poliamidów. Avantium jest z kolei właścicielem i twórcą nowoczesnej technologii do produkcji biotworzyw. Nic więc dziwnego, że drogi obydwu firm przecinają się i to już nie po raz pierwszy w ostatnim czasie.

Porozumienia rozszerza bowiem dotychczasową współpracę wymienionych podmiotów. Do tej pory dotyczyła ona prac nad biotworzywami konstrukcyjnymi, teraz zaś będzie skupiona bardzo mocno na samych tylko poliamidach.

Zaopatrywania rynku w nowe poliamidy ma być możliwe dzięki zastosowaniu opatentowanej przez Avantium technologii wytwórczej o nazwie YXY przeznaczonej do wytwarzania tzw. zielonych materiałów oraz paliw. Koncern rok temu otworzył pilotażowe instalacje działające w tej technologii. W dużym skrócie polega ona na tym, że surowce pozyskiwane są z dowolnej biomasy zawierającej węglowodany, takie jak trzcina cukrowa, rolne pozostałości, rośliny i zboża. Dzięki wykorzystaniu procesu węglowodany mogą być przekształcane w różnorodne biotworzywa.

Rhodia będzie testować nowe poliamidy we włóknach i inżynieryjnych aplikacjach w różnych obszarach, m.in. produktach codziennego użytku, branży samochodowej i elektronicznej.