Rok 2009 u producentów maszyn przetwórczych w Europie

Rok 2009 u producentów maszyn…
Euromap podsumował 2009 r. w branży producentów maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Wyniki okazały się bardzo słabe.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn dla Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Gumy Euromap to największa w Europie branżowa organizacja tego typu. Przedstawiła swoją ocenę minionych 12 miesięcy w branży tworzyw sztucznych. Nie jest ona optymistyczna.

- Załamanie gospodarcze jakie przeżyliśmy w 2009 r. było poważniejsze niż nasze przewidywanie czynione na koniec 2008 r. Oznacza to, że branża kryzysem dotknięta została bardzo mocno – ocenia Bernhard Merki, prezydent Euromap. - Chociaż początki kryzysu zaobserwowanego w 2008 r. w końcówce owego roku objęły większość europejskich państw, to jednak dla branży producentów maszyn ogólne podsumowanie 2008 r. wypadło pozytywnie. Zanotowała ona stosunkowo słaby, ale jednak wzrost na poziomie 1,2 proc. jeśli idzie o swoją całkowitą produkcję i 1,5 proc. jeśli chodzi o sprzedaż eksportową 2008 r. Być może dlatego nie zauważono wielu problemów, które ujawniły się dopiero w 2009 r.

Wiadomo już, że za 2009 r., choć dokładnych wyników Euromap jeszcze nie przedstawił, statystyki będą dużo słabsze. Dla przykładu całkowita produkcja w sektorze maszynowym spadła w 2009 r. o 22 proc.

- Najgorsza dla branży producentów maszyn była wiosna 2009 r. We wszystkim państwach europejskich zanotowaliśmy silny spadek zamówień na maszyny. Wielu liczących się producentów wstrzymywało pełną produkcję i dopiero z końcem roku przywracało pełnię mocy wytwórczych.

Główny wpływ na kłopoty producentów maszyn miały przede wszystkim problemy w branży motoryzacyjnej. Zdaniem Euromapu dało się też odczuć negatywne tendencje w sektorze opakowaniowym, choć tu akurat lepiej było jeśli chodzi o opakowania dóbr konsumpcyjnych niż w przypadku opakowań przemysłowych. Na w miarę najlepszą sytuację mogli liczyć jedynie producenci dostarczający wyposażenia dla branży medycznej, która w całym sektorze tworzyw sztucznych rozwijała się najpłynniej.

W 2009 r. europejski eksport maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych spadł o 35 proc. w porównaniu z wcześniejszym rokiem. Zwłaszcza w pierwszej połowie ub. roku dało się zauważyć drastyczny spadek sprzedaży do krajów Europy wschodniej i Ameryki Północnej i Łacińskiej. Nawet zainteresowanie ze strony azjatyckich nabywców nie rekompensowało strat.

W ocenie Bernharda Merkiego dopiero końcówka roku przyniosła pewne wyczuwalne ożywienie. Jednak dopiero jesienne targi K2010 w Niemczech pokażą aktualną sytuację w przemyśle producentów maszyn.