Rola i typy opakowań wewnętrznych

Rola i typy opakowań wewnętrznych
Opakowanie wewnętrzne jest to opakowanie, które podczas przewozu produktów wymaga zastosowania jeszcze jednego opakowania zewnętrznego. Wraz z nim chroni towar prze uszkodzeniami wynikłymi w czasie transportu lub magazynowania. Ochrona odbywa się poprzez blokowanie, usztywnianie i amortyzowanie produktów. Prezentujemy różne typy opakowań wewnętrznych.

Mówiąc o opakowaniach wewnętrznych należy zauważyć jedną generalną ideę: dobre opakowanie tego typu powinno mieć zdolność ochrony produktu przed uderzeniami i wstrząsami, a następnie powrotu do stanu wyjściowego w celu zapewnienia dalszej amortyzacji. Istnieje wiele materiałów przeznaczonych do opakowań wewnętrznych i metod pakowania. Poniżej ich przegląd.

Wypełnienie polietylenowe
Sięga się po nie przede wszystkim w celu wypełnienia pustych przestrzeni w odniesieniu do lekkich przedmiotów. Nie należy ich stosować w przypadku płaskich, wąskich lub gęsto upakowanych produktów, które mogą się przemieszczać w paczce. Ponieważ kawałki styropianu mogą podnosić się i opadać podczas transportu, produkt może przesuwać się wewnątrz paczki, narażając się w większym stopniu na uszkodzenie.

Jakie powinno wyglądać optymalne wypełnienie polietylenowe?

Minimalne wytyczne związane z tego rodzaju wypełnieniem przewidują istnienie ponad 5 cm warstwy wypełnienia wokół wszystkich boków pojemnika. Dodatkowo paczka powinna być lekko przepełniona , aby uwzględnić podnoszenie i opadanie wypełnienia. Luźne wypełniacze, takie jak kawałki styropianu, powodują tworzenie się ładunków elektrostatycznych, które mogą uszkodzić produkty elektroniczne. W przypadku produktów elektronicznych należy użyć wypełniaczy antystatycznych. Do owinięcia przedmiotu należy użyć torby z tworzyw sztucznych, folii pęcherzykowej lub innego materiału, tak aby kawałki wypełniacza nie dostały się do miejsc, w których mogą spowodować uszkodzenie towaru.

Folia pęcherzykowa
Folia pęcherzykowa to materiał opakowaniowy posiadający szereg zalet. Pęcherzyki powietrza zabezpieczają produkt przed wstrząsami i uderzeniami. Własności amortyzujące wynikają z budowy folii. Oto bowiem jest to materiał złożony z pęcherzyków powietrza zamkniętych między dwoma arkuszami folii podczas jej zgrzewania. Dzięki temu procesowi zamknięte powietrze zapewnia amortyzację, chroniąc przed uderzeniem.

Wpisz tytuł dla obrazu

Folia jest z reguły bardzo elastyczna, posiada korzystny współczynnik odporności na rozdarcie, bez trudu dopasowuje się do kształtu wszystkich produktów, ma właściwości izolacyjne, chroni przed zanieczyszczeniami, a także działaniem wody i wilgocią. Jest przezroczysta, co ułatwia rozpoznanie opakowanych nią produktów. Za sprawą tych wszystkich właściwości ma ona bardzo szerokie zastosowanie i nadaje się szczególnie do ochrony mebli, szkła i wyrobów ceramicznych, a także wyposażenia elektronicznego, instrumentów muzycznych, wyposażenia biurowego, różnych podarunków.

Arkusze pianki polietylenowej
Jest to lekki, miękki i sprężysty materiał z pianki o doskonałych właściwościach zabezpieczających powierzchnie i amortyzujących. Nadaje się do ochrony lekkich przedmiotów.

Pianka ochronna
Wkładki z pianki ochronnej lub wypełniającej są tworzone z substancji chemicznej, która rozszerza się i tworzy warstwę ochronną wokół zawartości. Wkładka piankowa tworzy formę wokół produktu, daje wsparcie na rogach, chroni krawędzie i jest przydatna tam, gdzie potrzebna jest amortyzacja. Dla uzyskania maksymalnej efektywności wkładka piankowa musi być równo rozłożona wokół przedmiotów. W przeciwnym razie nie będzie ona chroniła produktu. Wybierz gęstość pianki odpowiednią do rodzaju pakowania, np. zapewniającą całkowite wypełnienie lub dobrą amortyzację.