Rola procesu kalibracji dla wtryskarek

Rola procesu kalibracji dla wtryskarek
Kalibracja to nieodzowna czynność związana z użytkowaniem każdej wtryskarki.

Chcąc zapewnić wysoką i powtarzalną jakość produkcji nie należy dbać tylko o prawidłowe ustawienie parametrów procesu wtrysku. Aby poprawnie dobrać parametry trzeba być bowiem pewnym, że ustawiane wartości parametrów odpowiadają rzeczywistym, fizycznym wielkościom. Kalibracja wtryskarki dokonywana jest pierwszy raz w końcowej fazie jej produkcji. Producent maszyny musi ustawić maszynę i skontrolować prawidłowość jej nastaw. Musi on przeprowadzić kalibrację maszyny w odniesieniu do wielkości wzorcowych.

Ważnym jest, by wszystkie wtryskarki opuszczając linie produkcyjne miały parametry pracy zgodne z tymi, które są deklarowane przez ich wykonawcę.

W wyniku eksploatacji, wymiany podzespołów mechanicznych wtryskarki lub jej elementów układu sterowania może dojść do sytuacji, że maszyna utraci swe pierwotne nastawy. Wielokrotnie zdarzało się, że pomimo ustawienia właściwych i zalecanych temperatur jednostki wtryskowej, pojawiały się problemy z przetwórstwem. Po kontroli temperatur rzeczywistych na poszczególnych strefach okazywało się wtedy, że nastawy odbiegają od temperatur rzeczywistych. To tylko przykład, jak ważnym czynnikiem jest prawidłowa kalibracja wtryskarki. Problemy z tym związane dotyczą jednak nie tylko regulacji temperatury. Przygotowanie wtryskarki do pracy poprzez jej kalibrację jest bowiem znacznie poważniejszym problemem i dlatego warto mu się przyjrzeć bliżej.


Dokonując kalibracji należy zwrócić uwagę na zastosowane przyrządy pomiarowe. Należy pamiętać o regularnym sprawdzaniu i kontroli używanych do kalibracji urządzeń i przyrządów pomiarowych, np. czujników pomiaru ciśnienia, termometrów. Mając pewność działania środków pomiarowych można przystąpić do pomiarów i ustawienia wtryskarki. Cechowanie urządzeń pomiarowych jest jednakowo ważnym etapem zarówno dla kalibracji wykonywanej w zakładzie producenta, jak i później podczas prac prowadzonych w zakładzie przetwórcy.

Kalibracja ciśnień i szybkości
Mówiąc o kalibracji ciśnień należy zwrócić uwagę na różnice jakie występują pomiędzy wtryskarkami z pompami regulowanymi cyfrowo a maszynami z zaworami proporcjonalnymi sterowanymi w funkcji ciśnienia i wydatku.
Kalibrację wszystkich maszyn należy rozpocząć od kontroli różnicy ciśnień pompy. Dla każdej pompy producent określa wartość. Zwykle regulację przeprowadza się bezpośrednio na pompie. Punkty pomiarowe znajdują się na przewodach przed pompą i za pompą. Ustawienie następuje przy określonym ciśnieniu i wydatku oleju. Wartości tych parametrów podawane są dla danej pompy przez jej producenta.

We wtryskarkach z pompami regulowanymi cyfrowo kalibracja szybkości ruchów następuje poprzez prawidłowe ustawienie różnicy ciśnień na pompie. Ustawienie przeprowadzane jest przy nastawieniu maksymalnej szybkości obrotowej ślimaka silnika hydraulicznego jednostki wtryskowej. Maksymalna możliwa prędkość obrotowa wymuszana jest poprzez przysłonięcie odpowiednich kanałów w bloku sterującym pompą. Jeśli prędkość obrotowa wykazuje odchylenie od wartości zadanej należy skorygować jej wartość poprzez zmianę różnicy ciśnień.

We wtryskarkach z cyfrowo sterowanym blokiem, sterującą pompą (szybkości nastawiane są w sposób stopniowy) po wybraniu zadanego przez producenta stopnia szybkości, można przeprowadzić kalibrację ciśnienia. By tego dokonać należy porównać ustawione w układzie sterowania ciśnienie z ciśnieniem faktycznie zmierzonym. Linearyzacja ciśnienia następuje pomiędzy określonymi przez producenta pompy punktami pomiarowymi.

We wtryskarkach z zaworami proporcjonalnymi sterującymi wydatkiem należy wstępnie ustawić zawór na wartości określone przez producenta. Dopiero po wstępnym ustawieniu zaworu można przystąpić do kalibracji ciśnień.

Ustawienie szybkości można wykonać poprzez pomiar strumienia wydatku oleju. W tym celu stosuje się odpowiednie do tego urządzenia pomiarowe lub przez zastosowanie odbiornika o określonych parametrach.