Rosną przychody i zysk Polwaxu

Rosną przychody i zysk Polwaxu
Przedstawiciele spółki Polwax z zadowoleniem podsumowali pierwszą połowę roku. Przychody spółki w tym okresie osiągnęły wartość 116,9 mln złotych i były o 15 proc. wyższe od osiągniętych rok wcześniej. EBITDA za I półrocze 2016 roku wzrosła o 5,3 procenta. Natomiast zysk netto spółki w I półroczu wyniósł 7,68 mln złotych i w porównaniu do I półrocza 2015 roku był wyższy o 7,2 procenta.

Wypracowane wyniki to przede wszystkim efekt rosnącej - w porównaniu z ubiegłym rokiem - sprzedaży specyfików parafinowych do zastosowań przemysłowych.

- Kiedy przyjrzymy się im bliżej, zauważymy, że w kilku grupach produktowych zbliżyliśmy się do nienotowanych wcześniej wartości - powiedział Dominik Tomczyk, prezes zarządu Polwax SA. - W przypadku produktów do impregnacji drewna wzrost sprzedaży wyniósł 58 proc., wosków do zastosowań przemysłowych oraz specjalnych sprzedaliśmy o 24 proc. więcej. Dodajmy do tego jeszcze blisko 20 proc. wzrost sprzedaży wosków przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Sprzedaż rosnąca w tych grupach ma dla nas szczególne znaczenie, potwierdza bowiem nie tylko przyjęte w Strategii Rozwoju Spółki założenia, ale również znaczenie udziału w programach Innolot oraz Biostrateg, realizowanych pod auspicjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród innych pozycji zawartych w bilansie półrocza warto też odnotować rosnące o 12,5 proc. przychody ze sprzedaży dla producentów zniczy i świec.

W pierwszym półroczu do odbiorców zagranicznych trafiło 6 786 ton różnych produktów z Jasła i Czechowic-Dziedzic. To blisko 640 ton więcej niż rok wcześniej, co oznacza ok. 10-procentowy wzrost.

- Eksport wciąż pozostaje w przedziale 20-25 proc. obrotów naszej spółki - mówi Tomczyk. - Tutaj mamy do czynienia nie tyle z barierą ceny i popytu, ale z zamówieniami daleko przekraczającymi nasze zdolności produkcyjne. Dopiero planowane na 2019 rok uruchomienie własnej instalacji odolejania rozpuszczalnikowego realizowanej w ramach Projektu Future da nam możliwość szerokiego wyjścia na rynki eksportowe. Dziś budujemy ten rynek, wchodzimy w interesujące nas obszary zastosowań i wspólnie z naszymi partnerami budujemy księgę popytu na przyszłe produkty.

Działając na granicy produkcji chemicznej i rafineryjnej, a więc na styku dwóch ważnych dla gospodarki branż, Polwax chce aktywnie budować swoją pozycję producenta specyfików parafinowych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców przemysłowych.

- Oczywiście na miarę posiadanego potencjału chcielibyśmy - w oparciu o własne technologie - oferować na rynku produkty, które dotychczas w całości były do Polski importowane - tłumaczy prezes spółki. - Mam tu na myśli chociażby wysokojakościowe, twarde woski odlewnicze.

W czerwcu spółka zawarła umowę kupna nieruchomości, na której będzie zlokalizowana nowa instalacja.

- Pracujemy zgodnie z przyjętym harmonogramem - zapewnia Tomczyk. - Z punktu widzenia inwestycji najważniejsza była seria odwiertów głębinowych, które ostatecznie pozwoliły nam na zweryfikowanie niezbędnych parametrów nośności terenu, na którym ma stanąć instalacja odolejania. Ziemia, na której ją zbudujemy spełnia wszystkie wymagania do bezpiecznego posadowienia naszej instalacji. To bardzo ważna informacja, zarówno dla spółki, jak i dla akcjonariuszy.

Ponadto trwają dwa ważne przetargi związane z wyborem Inżyniera Kontraktu oraz GRI (Generalny Realizator Inwestycji). Pierwszy z nich zakończy się do połowy września, drugi rozstrzygnięty zostanie w połowie listopada.

- Mamy już wybrane źródło i sposób finansowania budowy - mówi Piotr Kosiński, wiceprezes ds. finansów Polwax SA. - Na ukończeniu są też negocjacje z bankami, które będą ją finansowały. Chciałbym też poinformować, że pomimo skali planowanej inwestycji nie planujemy przeprowadzania nowej emisji akcji. Spółka jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Zmniejszamy też nasze zadłużenie. Na koniec sierpnia spłaciliśmy w całości kredyt akwizycyjny zaciągnięty w roku 2011. To pokazuje potencjał finansowy naszej spółki na przyszłe lata.Marczyk Marczyk
*.46.212.55

Wysłany: 2016-09-15 14:52:33

Bardzo pozytywne informacje - można rozwijać firmę w oparciu o produkty niszowe i własny kapitał analizując zmieniające się wymagania rynku. Trzeba więcej takich firm zorientowanych na nieustanny rozwój i akceptujących ryzyko związane z rozwojem. Powodzenia.