Rosną zyski Plast-Boxu

Rosną zyski Plast-Boxu
Po trzech kwartałach 2013 roku przychody producenta opakowań z tworzyw sztucznych wyniosły 115 mln zł i były o 23 proc. wyższe w stosunku do wyników trzech pierwszych kwartałów ub.r. Na uwagę zasługuje znaczne zwiększenie rentowności - zysk operacyjny wyniósł 9,71 mln zł (wzrost o 66 proc.), zysk netto - 6,1 mln (wzrost o 89 proc.), zaś skonsolidowany wynik EBITDA - 15 mln zł (wzrost o 38 proc.).

Na sumaryczne wyniki znaczny wpływ miały rezultaty osiągnięte w trzecim kwartale br. - od lipca do września br. grupa odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 39,51 mln zł (wzrost o 19 proc.), zysk operacyjny wyniósł 3,77 mln zł (wzrost o 65 proc.), zaś zysk netto - 2,13 mln zł (wzrost o 81 proc.).

- Nasze wyniki pokazują, że przyjęta strategia rozwoju przynosi bardzo dobre efekty - powiedział Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - Dzięki programowi inwestycyjnemu zrealizowanemu w ostatnich czterech latach o wartości blisko 60 mln zł, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie pracujemy na nowoczesnych i wydajnych maszynach. W rezultacie możemy oferować klientom światowej jakości produkt i w tym obszarze poszukiwać przewag konkurencyjnych, a cenę utrzymywać na odpowiednim poziomie. Wzrosty, które notujemy po trzech kwartałach to przede wszystkim efekt dalszego rozwoju eksportu. Nasza sprzedaż do krajów UE wzrosła w tym okresie o ponad 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a do krajów Europy Wschodniej - o blisko 50 proc. Mimo iż w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku sprzedaż w Polsce utrzymała się na zbliżonym poziomie, w trzecim kwartale odnotowaliśmy wzrost sprzedaży krajowej o 12 proc. rok do roku. Dobre wyniki osiągnięte po trzech kwartałach tego roku tym bardziej nas cieszą, że osiągnęliśmy je w niesprzyjających okolicznościach rynkowych, charakteryzujących się zwłaszcza wysokim poziomem cen surowca.

Na podstawie dobrych wyników osiągniętych w trzech pierwszych kwartałach roku, spółka podniosła prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok. Nowe szacunki przewidują, iż przychody grupy wyniosą 145,6 mln zł (o 18,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku), EBITDA ma osiągnąć wartość 18,78 mln zł (o 26 proc. więcej), zaś zysk netto ma wzrosnąć do 7,4 mln zł (o 54,8 proc. więcej).