Rośnie eksport włoskich maszyn

Rośnie eksport włoskich maszyn
Z analizy danych statystycznych dotyczących włoskiego handlu zagranicznego wynika, iż w pierwszym kwartale br. włoski eksport maszyn do przetwóstwa tworzyw sztucznych wzrósł o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, poinformowało stowarzyszenie branżowe Assocomaplast.

Szczególnie wysoki wzrost sprzedaży zagranicznej nastąpił w sektorze maszyn do wytłaczania (z 62,5 mln euro w I kw. 2013 roku do 82,8 mln euro w I kw. 2014 roku) oraz rozdmuchu (z 27,6 mln euro do 36,2 mln euro). Spadła natomiast sprzedaż wtryskarek - z 28,8 mln euro do 24 mln euro. Łączna wartość sprzedaży eksportowej maszyn do przetwórstwa w I kw. br. wyniosła 611 mln euro (wobec 561 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W przypadku niektórych krajów, jak np. Chiny, wzrost sprzedaży był dwucyfrowy. Pozytywne trendy są także zauważalne w przypadku sprzedaży do takich krajów, jak Czechy, Meksyk, USA, Rosja czy Turcja.

Zmniejszyła się natomiast sprzedaż maszyn do Brazylii, podczas gdy eksport do Indii wzrósł poniżej średniej, o 4 proc.

Z kolei import do Włoch wciąż pozostaje słaby, co zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia oznacza, iż włoska branża tworzyw wciąż nie odzyskała dobrej kondycji.