Rośnie niemiecki rynek narzędzi do spawania laserowego

Zastosowanie laserów w przemyśle związanym z tworzywami sztucznymi będzie jednym z kluczowych tematów październikowych Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych i Kauczuku K 2007 w niemieckim Düsseldorfie. Skąd taka decyzja organizatorów? Niemiecki rynek narzędzi do spawania laserowego przeżywa ciągły wzrost, stąd zainteresowanie tym sektorem.

Obserwację tę najlepiej potwierdzają liczby. Eksperci są zgodni - rynek narzędzi do spawania laserowego w kraju naszych sąsiadów zanotował w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy dochód sięgający prawie 360 mln dolarów. I to nie koniec ekspansji. Dobre czasy mają jeszcze potrwać. Ci sami analitycy przewidują bowiem, że za cztery lata dochód przekroczy już 480 mln dolarów.

Jakie są powody takiego bumu?

Przede wszystkim obecni użytkownicy narzędzi do spawania laserowego bardzo szybko powiększają zakres ich wykorzystywania w specyficznych aplikacjach. Ponadto zwiększył się poziom konkurencji wśród przedsiębiorstw działających w ramach tych samych obszarów aplikacyjnych. Znacznie powiększył się też zakres potencjalnych aplikacji dla istniejących już technologii. Wreszcie rozpoczęto opracowywanie nowych technologii dla aplikacji.

Wszystkie wymienione czynniki rozszerzają obszar zastosowań narzędzi laserowych. - Wprawdzie producenci samochodów są bardzo pomocni we wprowadzaniu pionierskich technologii laserowych, to jednak w dalszym ciągu przy użyciu technologii laserowej spawają znikomą część metali. Stale poszukują nowych, wydajnych technologii - ocenia Titus Hocevar, analityk z firmy Frost&Sullivan. - Przemysł motoryzacyjny jest idealnym obszarem przemysłu dla używania laserowych narzędzi do spawania. Użytkownicy rozszerzają spektrum zastosowań technologii zarówno poprzez nowe aplikacje, wykorzystujące istniejące technologie, jak i poprzez wprowadzanie nowych w znanych już i skutecznie opracowanych aplikacjach.

W tej chwili to właśnie branża samochodowa jest największym odbiorcą narzędzi do spawania laserowego w Europie. Oprócz niej technologia laserowa znajduje zastosowanie w przemyśle ciężkim.

Omawiając niemiecki rynek narzędzi do spawania laserowego trzeba wspomnieć, że jest on częścią konsorcjum Welding Subscription.

Czytaj więcej: Innowacje 302