Rośnie rynek masterbaczy w Azji

Rośnie rynek masterbaczy w Azji
Azja jest najszybciej rozwijającym się i najdynamiczniejszym rynkiem produktów przedmieszek termoplastycznych na świecie. Pomimo wpływu kryzysu gospodarczego zapotrzebowanie na masterbacze w tym regionie wciąż rośnie w regionie, a prognozy mówią o wzroście na poziomie 7 - 8 proc. rocznie podczas gdy np. dla Europy jest to ok. 1 proc. rocznie.

Cały rynek azjatyckich masterbaczy szacowany jest na ok. 1,2 mln ton. Najważniejszym czynnikiem wzrostu jest stała ekspansja i szybki rozwój rynku w Chinach , który stanowi ok. 60 proc. zapotrzebowania i produkcji w azjatyckim rynku masterbaczy. Produkcja master baczy w Chinach wzrastała od 2005 r. w szybkim tempie. W tym samym czasie kraj przestał być importerem netto stając się eksporterem master baczy i wywierając wpływ na swoich azjatyckich partnerów wraz ze wzrastającymi ilościami eksportu.

Dwa kolejne kraje z największym udziałem na rynku masterbaczy w Azji to Korea Południowa i Tajlandia. Produkują one odpowiednio 11 proc. i 9 proc. całego zapotrzebowania w regionie. Oba państwa posiadają dobrze rozwinięte rynki przedmieszek. Szybki rozwój rynku w ciągu ostatnich lat, który co prawda startował z bardzo niskiego poziomu ,można było zaobserwować również w Wietnamie, który powoli staje się istotnym miejsce na azjatyckim rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zdaniem wielu ekspertów z branży zastosowanie przedmieszki jest wciąż w Azji względnie nieskomplikowane i wielu zagranicznych inwestorów pragnie zając się produkcją master baczy. Ogólnie jednak przetwórcy z Azji zamawiają coraz bardziej złożone produkty i surowce. Wszystko to wywiera wpływ na przemysł masterbaczy. Firmy są coraz bardziej zaawansowane technicznie i przestają stosować suche pigmenty czy tez mieszanki.

Pod względem struktury zapotrzebowania Azja ma nieco wyższe wymagania odnośnie kolorowych przedmieszek niż ma to miejsce w przypadku przedmieszek czarnych lub białych. Odzwierciedla to duże zapotrzebowanie na kolory dla produktów konsumenckich produkowanych w regionie. Znaczny udział zapotrzebowania master baczy w formie dodatków jest spowodowany zastosowaniem przedmieszek antyfibrylacyjnych trafiających na rynek rafli z płasko tkanej przędzy.

Pomimo tego, że spodziewane jest niewielkie spowolnienie wzrostu globalnego Azji wciąż pozostanie wystarczająco duża przestrzeń dla dalszego rozwoju ryku w regionie. Zapotrzebowanie na przedmieszki w ubiegłym roku wzrastało w tempie ok. 6 proc., a prognozy mówią o przyspieszeniu 7-8 proc. do roku 2013., co spowoduje wzrost ogólnego zapotrzebowania dla regionu.

Główne kraje wzrostu, to wspomniane Chiny i Korea, ale też Tajlandia i Malezja.

Czytaj więcej: Ze świata 316 Rynek 830