Rosyjska branża tworzyw wierzy w lepszą przyszłość

Rosyjska branża tworzyw wierzy…
Jak przekonują organizatorzy targów interplastica, mimo skomplikowanej sytuacji politycznej i ekonomicznej panującej w Rosji, przemysł tworzyw sztucznych i gumy w tym kraju jest daleki od stagnacji. Widoczne jest to zwłaszcza w ciągłym zapotrzebowaniu na nowe inwestycje, zwłaszcza w zakresie produkcji dóbr konsumenckich, sprzętu technicznego i opakowań. Procesy produkcyjne są ulepszane, a jakość produktów wytwarzanych na krajowym rynku rośnie ze względu na konieczność zastępowania produktów importowanych; widać przy tym nieustające zainteresowanie zachodnimi technologiami. Rosyjski rząd wspiera przy tym wysiłki branży i próbuje przyczynić się do rozwoju przemysłu - w tym celu w ubiegłym roku utworzono radę ds. rozwoju strategicznego, która ma przyczynić się do naprowadzenia gospodarki na właściwe tory. Te działania przyczyniły się między innymi do przyjęcia przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozy lekkiego odrodzenia rosyjskiej gospodarki.

Nieśmiały optymizm towarzyszy również wystawcom dwudziestej edycji targów interpalstica, które odbędą się w dn. 24-27 stycznia w Moskwie. To zdecydowanie najważniejsze wydarzenie wystawiennicze branży tworzyw w Rosji, które tradycyjnie zgromadzi w tym roku przedstawicieli producentów maszyn i osprzętu, producentów i dystrybutorów tworzyw sztucznych i dodatków, producentów wyrobów z tworzyw itp. Organizatorzy targów - Messe Düsseldorf wraz z filią OOO Messe Düsseldorf Moscow - odnotowują stałe zainteresowanie wystawą, podczas której swoją ofertę zaproponuje w tym roku ponad 600 firm. Oprócz firm rosyjskich, mocną reprezentację w tym roku będą miały spółki niemieckie, włoskie i austriackie. Sporo będzie także firm z Turcji i Iranu. Wystawę będzie można oglądać w hali 1,2 oraz 8 centrum wystawienniczego Krasnaja Presnja.

Oprócz tradycyjnej ekspozycji oferowanych przez przedsiębiorców rozwiązań moskiewskie targi będą także miejscem prezentacji nowoczesnych rozwiązań w zakresie druku 3D. Pokazy w strefie 3D fab+print Russia będą skoncentrowane na szybko rozwijających się technologii produkcji addytywnej. Krajowi i zagraniczni eksperci omawiać będą najnowsze osiągnięcia w branży oraz szanse i bariery stojące przed technologią druku 3D.

Inne wydarzenie dodatkowe targów - Meeting Point Raw Materials - odbędzie się w hali 1 kompleksu targowego. Wykłady oraz dyskusje tu prowadzone dotyczyć będą między innymi nowych trendów w zakresie produkcji surowców.

Po raz kolejny jednocześnie odbywać się będą targi upakovka - najważniejsze rosyjskie targi, których tematem są opakowania, maszyny pakujące, surowce do produkcji opakowań itp. Bliskie sąsiedztwo obu imprez z pewnością przyniesie znaczące synergie zarówno dla wystawców, jak i gości targowych. W ubiegłym roku targi interplastica i upakovka obejrzało łącznie 20,9 tys. osób.

Czytaj więcej: Branża polimerów 723