Rosyjski gigant w programie Responsible Care

Rosyjski gigant w programie Responsible Care
Dmitry Konov, dyrektor zarządzający spółki Sibur, oraz Viktor Ivanow, prezydent Rosyjskiej Unii Chemików, podpisali porozumienie w sprawie dołączenia koncernu do programu Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska).

Responsible Care jest dobrowolną inicjatywą o światowym zasięgu, której członkowie deklarują podjęcie działań zmierzających do poprawy swoich praktyk w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (HSE). Naczelną ideą programu jest wdrożenie zasad odpowiedzialnego biznesu do branży chemicznej oraz kreowanie rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju. Członkowie programu zobowiązują się do raportowania swoich dokonań narodowym organizacjom branżowym, przeprowadzania audytów czy wprowadzania projektów prospołecznych.

- Światowa inicjatywa Responsible Care znalazła wsparcie wśród największych rosyjskich spółek oraz wprowadziła znaczące zmiany w zakresie rozwiązań HSE - powiedział Viktor Ivanov. - Dołączenie do programu przez Sibur jest właściwym krokiem dla lidera rosyjskiej branży petrochemicznej, mocno zaangażowanej w ulepszanie tych procesów.

Program Responsible Care został wyróżniony przez agendę środowiskową UNEP jako inicjatywa, która w znacznym stopniu przyczynia się do wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej. Na całym świecie inicjatywa została wprowadzona w 90 proc. firm produkujących substancje chemiczne. Do RC należą spółki z 56 krajów całego świata. Do tej pory do programu dołączyło 28 firm z Rosji.