Rotomoulding w żeglarstwie

Rotomoulding w żeglarstwie… Włoska firma Polivini Rotomachinery wprowadziła na rynek nowe urządzenia do formowania rotacyjnego. Branża rotomouldingu jest w przetwórstwie tworzyw wciąż niszowym sektorem, ale może się pochwalić wysokim potencjałem wzrostu.

Jedną z podstawowych cech formowania rotacyjnego jest możliwość bezpośredniego tworzenia wklęsłych korpusów z pominięciem operacji zgrzewania i wykańczania. Produkcja wyrobów znajdujących zastosowanie w sportach żeglarskich to jeden z ciekawszych rynków dla wykorzystania maszyn Polivini Rotomachinery. Są one przeznaczone do produkcji takich artykułów jak pławy, pływaki i odbijacze, zbiorniki na wodę i paliwo.

Pławy, czyli popularne boje pływające zakotwiczone za pomocą martwej kotwicy lub swobodnie dryfujące, powstają zazwyczaj z polietylenu i dodatków nadających im niezbędną wytrzymałość na uderzenia i działanie promieni słonecznych. Możliwość uzyskania wklęsłego jednoczęściowego pławu sprawia, że formowanie rotacyjne staje się idealnym rozwiązaniem zapewniającym doskonałą szczelność pływaków i umożliwiającym bezpieczne rozmieszczenie urządzeń sygnalizacyjnych i napędowych.

Rotomoulding w żeglarstwie


Do produkcji pławów szczególnie nadają się maszyny w postaci niezależnych wózków. Dzięki możliwości określenia temperatury, rotacji i zróżnicowanego czasu cyklu, umożliwiają one wytwarzanie różnych produktów wykorzystując do tego celu jedną tylko maszynę. Cykl produkcyjny, rozgrzanie, formowanie, chłodzenie, wyciąganie może zostać określony całkowicie niezależnie. Ponadto najnowszej generacji maszyny Polivini Rotomachinery są przystosowane do produkcji artykułów technicznych, takich jak zbiorniki lub tablice przyrządów. Dzieje się tak dzięki doskonałej proporcji czasu i temperatury i dokładności kontroli odbioru, które umożliwiają obróbkę przy długotrwałym tłoczeniu i w niskich temperaturach.

Firma przygotowała również maszynę do produkcji komponentów z HDPE, zmniejszając do 28 proc. zarówno czas jak i temperaturę cyklu i osiągając doskonałe rezultaty widoczne przede wszystkim w oszczędności energii.

Innym zastosowaniem formowania rotacyjnego w branży żeglarskiej jest produkcja odbijaczy kadłubów jachtów, które chronią przed uderzeniem podczas przybijania do brzegu i przystani. Zwykle są one produkowane z polichlorku winylu uplastycznionego przy zastosowaniu karuzeli. PVC doskonale znosi szok termiczny powstający w podczas fazy chłodzenia, która polega zwykle na czasowym zanurzeniu w wodzie.

Wybór systemu produkcyjnego zależy od wymiarów odbijaczy i często ze względu na małe rozmiary zakład wykorzystuje jednoramienne systemy, gdzie formy wprowadzane są do komory formowania za pomocą taśmy rolkowej, a następnie są chłodzone przez zanurzenie w wodzie. Do tłoczenia komponentów o średnich i dużych gabarytach proponuje się natomiast tzw. karuzelowe wieloramienne, gdzie chłodzenie odbywa się przy wykorzystaniu strumieni powietrza i rozpylaczy. Do tłoczenia odbijaczy z PVC służy system łączenia otworów mocujących jachtu z korpusem odbijacza, który następnie jest pompowany przy pomocy specjalnego zaworu również wykonanego z PVC.

Czytaj więcej:
Maszyny 554