Rozdmuchiwarki TES

  Rozdmuchiwarki TES
Polska firma TES opracowała w pełni automatyczne maszyny do produkcji opakowań PET metodą rozdmuchu. Ponieważ naszym firmom daleko do czołówki na rynku producentów maszyn, to tym bardziej warto wspomnieć o tych, którzy próbują gonić liderów.

Wydajność rozdmuchiwarek TES jest zróżnicowana i wynosi od 1 tys. do 10 tys. opakowań na godzinę dla standardowych butelek o pojemności 1,5 l. Liczba gniazd waha się od jednego do ośmiu. Maksymalna objętość produkowanych butelek to 3 litry.
W maszynach zastosowano elementy europejskich dostawców. System sterowania rozdmuchiwarek oparto na sterowniku austriackiej firmy Bernecker, który umożliwia pełną kontrolę pracy wraz z analizą błędów. Komunikacja z operatorem jest realizowana za pomocą ekranu dotykowego. Zintegrowano go w jednej obudowie ze sterownikiem PLC. Rozwiązanie to zapewnia bardzo szybką wymianę informacji oraz eliminuje błędy komunikacji, szczególnie w przypadku dużych wahań napięcia zasilającego.

System rozciągania bazuje na serwosilniku wraz z przekładnią mechaniczną. Rozwiązanie to charakteryzuje się wysoką powtarzalnością ruchu, dzięki czemu można uzyskać wysoką jakość produkowanych pojemników PET. Dodatkowo wyeliminowano konieczność ustawiania prętów rozciągających podczas zmiany formy rozdmuchowej. Układ automatycznie dostosowuje się do wysokości produkowanych pojemników PET.

Maszyny rozdmuchowe posiadają również rozbudowany system regulacji parametrów technologicznych. Usprawnia to proces produkcji butelek o skomplikowanych kształtach. Dodatkowo w maszynach zastosowano rozbudowany system diagnostyki błędów pracy umożliwiający operatorowi łatwą analizę pracy. Układ rozdmuchu w jaki wyposażone sa maszyny TES powstał w wyniku wykorzystania zaworów szwajcarskiej firmy Eugen Seitz. W układzie nagrzewania zastosowano z kolei sterowniki z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.

Ważną składową rozdmuchiwarek jest nowoczesny układ odzyskiwania energii w postaci sprężonego powietrza. Umożliwia on ponowne wykorzystanie części powietrza z rozdmuchu, które przekazywane jest do układu pneumatycznego niskiego ciśnienia. Układ taki gwarantuje oszczędność zużywanego powietrza podczas pracy, a także zapewnia możliwość dostarczenia sprężonego powietrza z maszyny rozdmuchowej do innych urządzeń znajdującymi się w zakładzie produkcyjnym.

Istotnym rozwiązaniem, o które wzbogacono urządzenia jest automatyczna kontrola pękniętych butelek podczas rozdmuchu. Opakowania wyrzucane są za pomocą bramki zrzutowej znajdującej się na transporterze powietrznym za maszyną rozdmuchową. Bramkę uruchamia sterownik.

Czytaj więcej: Rozdmuchiwarki 13