Rozmowa video: Kazimierz Borkowski, PlasticsEurope Polska

Rozmowa video: Kazimierz Borkowski… Prezentujemy rozmowę z Kazimierzem Borkowskim, dyrektorem zarządzającym PlasticsEurope Polska.

PlasticsEurope Polska to fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w naszym kraju, działa w ramach ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli. Oddział polski należy do Regionu Europy Centralnej z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem, do którego poza Polską, Niemcami, Austrią i Szwajcarią, należą również Węgry, Słowenia, Słowacja, Republika Czeska, Litwa, Łotwa oraz Estonia.

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych. Skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90 proc.

Kazimierz Borkowski opowiada o obecnych działaniach stowarzyszenia w Polsce, dzieli się swoimi spostrzeżeniami odnośnie sytuacji na rynku tworzyw sztucznych.


Czytaj więcej:
Wideo 165
Rynek 882
Wywiad 248

Reportaże

Forum