Rozmowa video: Tadeusz Nowicki, prezes PZPTS

Rozmowa  video: Tadeusz Nowicki…
Prezentujemy rozmowę video z Tadeuszem Nowickiem, prezesem Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Z szefem PZPTS, którego celem jest m.in. reprezentowanie interesów zrzeszanych firm na płaszczyźnie krajowej i europejskiej wobec organów władzy oraz wywieranie wpływu na treść przepisów prawnych, rozmawialiśmy w Warszawie przy okazji konferencji zorganizowanej przez Związek wspólnie z PlasticsEurope.

Tadeusz Nowicki, jako prezes stowarzyszenia, ale też osoba kierująca jednym z liderów polskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, czyli firmą Ergis – Eurofilms, opowiada o aktualnym stanie przetwórstwa nad Wisłą, perspektywach rozwoju branży i wyzwaniach jakie stoją przed branżą.

Czy po okresie rozwoju polskie przetwórstwo wciąż ma szansę na wzrosty, co Tadeusz Nowicki, jako osoba od dawna będąca w biznesie, radzi rządzącym w Polsce odnośnie poprawy sytuacji gospodarczej?