Rozmowa z Andrzejem Kornackim z firmy Innovia Films


Jak to w praktyce wygląda w firmie Innovia Films?
Aby proces ten mógł przebiegać w pełni efektywnie, firma Innovia Films, kontynuująca piękne tradycje brytyjskich producentów celofanu wprowadziła do procesu produkcyjnego nowe, bardziej przyjazne środowisku środki chemiczne pozwalające przy zachowaniu dotychczasowych właściwości i różnorodności asortymentowej folii celulozowych, a nawet ich rozszerzeniu osiągnąć całkowitą ich kompostowalność, a w efekcie otrzymać zupełnie nowe folie. Nowa generacja folii celulozowych nazwana została Nature-Flex.

Folie te przeszły serie bardzo skomplikowanych badań prowadzących do uzyskania certyfikatu kompostowalności. Testy takie przeprowadza się tylko w wybranych, upoważnionych laboratoriach na świecie.

Na czym one polegają?
Polegają one na przeprowadzeniu procesu biodegradacji i kompostowania, a następnie dokładnym przebadaniu - zwłaszcza na zawartość metali ciężkich - nowych roślin, które na tym otrzymanym kompoście wyrosną. Wyniki wszystkich badań przekazywane są z kolei do specjalnych komisji certyfikujących do akceptacji. W przemysłowych kompostowniach certyfikowane produkty z biotworzyw przetwarzane są na biomasę, wodę i dwutlenek węgla w czasie 6 - 12 tygodni.

Biodegradacja w warunkach kompostowników przydomowych przebiegać może wolniej ze względu na fakt, że w kompoście domowym występują niższe temperatury i zarówno temperatury, jak i wilgotność ulegają większym wahaniom.

Jakie rezultaty przyniosły testy przeprowadzane dla NatureFlex?
Folie NatureFlex spełniają wszystkie wymagania stawiane przed materiałami, które ulegają kompostowaniu tak w kompostowniach przemysłowych, jak i przydomowych, w ściekach kanalizacyjnych, w wodzie i środowisku naturalnym. Mają one prawo być oznaczane znakiem nazywanym "sadzonka" oraz innymi umożliwiającymi identyfikację produktu przez użytkownika, ułatwienie właściwego sortowania przy magazynowaniu odpadów i ich odzysku, gwarancję jakości produktu.

Jakie korzyści z wykorzystywania NatureFlex może odnotować branża opakowaniowa?
Folie NatureFlex, będące foliami XXI wieku stwarzają w opakowalnictwie zupełnie nowe możliwości, gdyż: zachowują bardzo wysoki połysk i przezroczystość, wykazują brak bariery wobec wilgoci, a jednocześnie, gdy jest to potrzebne, wprowadzone powłoki specjalne zapewniające tę barierę ulegają biodegradacji, warstwy zgrzewalne zapewniające bardzo szeroki zakres temperatur zgrzewu nadają się do kompostowania, zapewniają bardzo dobre przyleganie farb wodnych i klejów.

Dzisiaj w pełni możemy już stwierdzić, że folie celulozowe wypełniają lukę między papierem a foliami z tworzyw sztucznych. Mają one przezroczystość i połysk folii z tworzyw sztucznych, a jednocześnie dają się przetwarzać na maszynach jak papier. Również niektóre unikatowe właściwości bliższe są papierowi. Możemy wręcz stwierdzić, że folie celulozowe to "przezroczysty papier".

Jeśli mowa o użyciu folii celulozowych, to jakie zastosowania wysuwają się na pierwszy plan?
Idealnie nadają się one do pakowania produktów o podwyższonej wartości współczynnika ERH (Equilibrium Relative Humidity - Zrównoważonej Wilgotności Względnej). Duży zakres wartości przenikania pary wodnej pozwala dostosować rodzaj opakowania do indywidualnych potrzeb wyrobu piekarniczego. W wyniku tego możliwe jest maksymalne wydłużenie okresu trwałości wyrobów zawierających więcej wilgoci, jak ciasta z nadzieniem owocowym czy marcepanowym lub pączki bez konieczności stosowania środków hamujących rozwój pleśni.

Kontrolowana przepuszczalność wilgoci bez perforacji stwarza też naturalną barierę mikrobiologiczną przedłużając trwałość pakowanych produktów, poprawiając ich smak i strukturę.

Podwyższona wytrzymałość na działanie wysokich temperatur sprawia, że doskonale nadają się do podgrzewania zapakowanych w nie produktów w tradycyjnych piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych.

Szeroki zakres temperatur zgrzewu pozwala na ich optymalne wykorzystanie na maszynach, a właściwości antystatyczne zapobiegają przyczepianiu się materiału do różnych części maszyn pakujących czy wyciąganiu zakładek bocznych.

Doskonałe utrzymanie skrętu i zgięcia przy naturalnych właściwościach antystatycznych powodują, że folie te są najlepszymi foliami skrętnymi na rynku i znalazły bardzo szerokie zastosowanie do pakowania cukierków.