Rozmowa z Clemensem Willée

Od lat 60. ubiegłego wieku Mauser znany jest również z produkcji maszyn do formowania z rozdmuchem. Jakie są największe sukcesy firmy na tym polu?
Maszyny takiego rodzaju pierwotnie były produkowane tylko na nasze wewnętrzne potrzeby. Jednak potem, na początku lat 70. zaczęliśmy je sprzedawać zagranicę. Teraz jesteśmy w stanie zapewnić rozwiązania wysokiej jakości i dostarczyć je cały świat, umożliwiając naszym partnerom rozwój. Oprócz maszyn, Mauser udostępnia swoim partnerom i licencjobiorcom całe swoje doświadczenie w dziedzinie opakowań i technologii formowania z rozdmuchem.

Nasz program produkcyjny w zakresie maszyn obejmuje skrojone dokładnie na miarę urządzenia do tworzenia zbiorników o pojemności 20 – 1500 litrów oraz najnowocześniejsze formy do rozdmuchu, a także pełen zakres wyposażenia do wysokowydajnej kosztowo produkcji przemysłowych opakowań z tworzyw sztucznych.

Rozmowa z Clemensem Willée, prezesem Grupy Mauser


W oficjalnych oświadczeniach firma przyznaje, że po udanym 2010 r. jest dobrze uplasowana jeśli idzie o jej światową obecność i z optymizmem patrzy w przyszłość. Jakie są główne powody tego optymizmu?
W 2010 r. doświadczyliśmy zwiększającego się zapotrzebowania we wszystkich obszarach produktowych i we wszystkich regionach. W szczególności jest to związane z poprawą sytuacji w branży chemikaliów i przemyśle olejów i smarów. W tym roku również oczekujemy silnego wzrostu popytu w tych sektorach.

Wciąż musimy jednak stawiać czoła wyzwaniom na polu rosnących kosztów energii, transportu i zmieniających się cen surowców. Niemniej jednak jesteśmy znani jako innowacyjna i solidna firma, która spełnia specyficzne potrzeby swoich klientów.

Mauser już niebawem będzie jednym z wystawców targów interpack 2011. Jakie są wasze oczekiwania w związku z tą imprezą?
Interpack jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Grupy Mauser i daje szansę na bezpośredni kontakt z naszymi docelowymi grupami. Nasza tegoroczna obecność na targach będzie odnosić się do wspominanej już koncepcji Eco – Cycle.

Zdominują ją tematy, które mamy zamiar poruszyć w dyskusjach z gośćmi. Te tematy to innowacyjne i lżejsze od wcześniejszych opakowania z tworzyw sztucznych, nowe materiały opakowaniowe i bardziej zrównoważone pomysły w zakresie beczek z tworzyw sztucznych, a także informacje na temat cyklu życia produktu, wpływu śladu węglowego na produkcję.

Zrównoważony rozwój i zrównoważone opakowanie nie jest dla nas jedynie hasłem biegnącym w jedną stronę , ale obejmuje wymianę informacji z odbiorcami, komunikację z nimi i wzajemną współpracę. Interpack będzie doskonałą platformą żeby odzwierciedlić ekologiczne i ekonomiczne korzyści, które jasno widzimy w naszym zorientowanym na przyszłość programie Eco – Cycle.

Jeden z promowanych przez firmę sloganów brzmi „Chronimy wasz biznes i naszą planetę”. Co kryje się za tymi słowami?
Jest to doskonałe podsumowanie tego co robimy i po co w ogóle istnieje Mauser. Dostarczamy przemysłowe opakowania często używane w transporcie niebezpiecznych i wymagających szczególnej wrażliwości towarów. Robiąc to w najbardziej odpowiedzialny i rzetelny sposób i w zgodności z obowiązującymi przepisami, wiemy że nasze opakowania chronią produkty klientów oraz ich reputację. Poprzez połączenie nowych i odnowionych opakowań, oferujemy ekonomiczne korzyści i pomagamy naszym klientom zmniejszać ich wydatki opakowaniowe. Wprowadzamy ich biznes na bardziej satysfakcjonującą drogę.

W tym samym czasie nasze podejście redukuje środowiskowy wpływ opakowań. Ponowna zbiórka i ponowne użycie oraz redukcja opakowania i recykling materiałowy są aspektami, które pozwalają odpowiedzialne wykorzystywać ograniczone zasoby naszej planety. W ten sposób za pomocą przemysłowych opakowań produkowanych przez naszą firmę, ekonomia i ekologią idą ręka w rękę.

Dziękujemy za rozmowę


Dystrybutor surowców chemicznych, tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych i naturalnych oraz opakowań
 

Dystrybutor surowców chemicznych, tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych i naturalnych oraz opakowań o różnych zastosowaniach

Polska