Rozmowa z Dickiem Stolwijkiem z Basell Orlen Polyolefins


BOP to nie tylko działalność handlowa. Od początku istnienia firma bierze udział w wielu projektach społecznych m.in. WOŚP. Z czego wynika tego typu aktywność i w ile takich przedsięwzięć, służących lokalnej społeczności jesteście zaangażowani?
Jako odpowiedzialny członek społeczności płockiej, ale również społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca, BOP stara się aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i regionu Płocka, a także wspierać gospodarkę, edukację, kulturę oraz sport. Daje nam to jednocześnie wyjątkową możliwość, aby przyczynić się do polepszenia życia jego mieszkańców. Wyrazem tego jest choćby współpraca z Urzędem Miasta Płocka i PKN ORLEN przy przedsięwzięciu Fundusz Grantowy dla Płocka, który pomaga płockim organizacjom pozarządowym, szkołom i grupom nieformalnych, realizującym projekty Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

Współpracujemy ponadto z Politechniką Warszawską, Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, a także z klubem Wisła Płock. BOP kolejny rok z rzędu wspiera sekcję piłki ręcznej tego klubu. Wierzymy, że promocja i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży, to recepta na mądre, zdrowe społeczeństwo. Z tego samego powodu wspieramy również Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i październikowe maratony w Soczewce, które wpisały się już kalendarz wydarzeń społecznych w BOP.

Nie zapominamy też o rozwoju intelektualnym i sztuce. Cieszymy się ze zrealizowanych projektów z Muzeum Diecezjalnym w Płocku oraz Muzeum Mazowieckim w Płocku. Do aktywności z zakresu odpowiedzialności społecznej zaliczamy również nasz coroczny udział w akcji "Sprzątania Świata", w którą zaangażowani są nasi pracownicy.

Wszystkie te działania są możliwe dzięki dobremu ekonomicznym rozwojowi spółki, której głównym celem jest rozwijanie rynku poliolefin w Polsce poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz wdrażanie i wyznaczanie najwyższych standardów usług.

Za firmą pięć lat. Czego życzy sobie Basell Orlen Polyolefins na kolejne pięć lat? Jak przez te pięć lat może zmienić się Basell Orlen Polyolefins?
Scenariuszy oczywiście może być wiele. W kolejnych pięciu latach działalności, chcemy zachować dzisiejszą dynamikę rozwoju i życzylibyśmy sobie, aby w ciągu kolejnych lat tworzywa sztuczne w większym stopniu niż teraz były postrzegane - jak ma to już miejsce w Europie Zachodniej - jako sprzymierzeńcy środowiska naturalnego, przedsiębiorczości i przede końcowego wszystkim użytkownika wyrobów z tworzyw. W końcu tworzywa sztuczne to materiał XXI wieku.

Dziękujemy za rozmowę

Dick Stolwijk jest Holendrem. W Polsce pracuje od niedawna. Obecne funkcje w BOP i BOPS pełni od początku marca, gdy zastąpił Wido Waelputa. Przed przybyciem do Płocka był szefem jednostki biznesowej, zajmującej się rodziną produktów Metocene w Dywizji Polimerów w LyondellBasell. Posiada tytuł doktora chemii.