Rozmowa z Jolantą Wojtal-Rak z firmy Rhodia Polyamide Poland

Rozmowa z Jolantą Wojtal-Rak z firmy Rhodia Polyamide Poland
- Kiedy w 1998 r. Rhodia pojawiła się w Polsce, to jako producent tworzyw sztucznych byliśmy mało widoczni na tutejszym rynku. Teraz nasz dynamiczny rozwój jest zauważalny praktycznie przez wszystkich. Poczyniony został szereg inwestycji, dokonano transferu technologii - mówi Jolanta Wojtal - Rak, Account Manager w firmie Rhodia Polyamide Poland.
O działalności gorzowskiej firmy, jej ofercie, specyfice rynku na którym działa i planach na przyszłość rozmawialiśmy z Jolantą Wojtal - Rak podczas targów Plastpol, które w ostatnim tygodniu maja odbywały się w Kielcach. Firma Rhodia Polyamide Poland była jednym z wystawców, którzy pojawili się na tej największej w Polsce imprezie dla branży tworzyw sztucznych.

Proszę powiedzieć jakie były początki działania koncernu Rhodia w naszym kraju?
Jolanta Wojtal - Rak: - Dziesięć lat temu strategiczny inwestor Nylstar/Rhodia nabył większościowy pakiet akcji w gorzowskiej firmie Stilon, która zajmowała się produkcją granulatów do wtrysku. Pięć lat temu Rhodia zakupiła od Stilonu Dywizję Granulatów Konstrukcyjnych, która w tym czasie przeszła wielkie przeobrażenia. Na bazie tej Dywizji powstała samodzielna firma Rhodia Polyamide Polska, która w tej chwili specjalizuje się w produkcji granulatów konstrukcyjnych. Tym samym Rhodia w Polsce reprezentowana jest przez dwie jednostki organizacyjne: Rhodia Polyamide Polska w Gorzowie oraz Rhodia Polska w Warszawie. We wrześniu Rhodia Polyamide Polska będzie świętować pięciolecie swego działania.

Jolanta Wojtal - Rak, Account Manager w firmie Rhodia Polyamide Poland

Jak duży rozwój przez te ostatnie lata przeszła firma?
Kiedy w 1998 r. Rhodia pojawiła się w Polsce, to jako producent tworzyw sztucznych byliśmy mało widoczni na tutejszym rynku. Teraz nasz dynamiczny rozwój jest zauważalny praktycznie przez wszystkich. Poczyniony został szereg inwestycji, dokonano transferu technologii.

Zgodnie ze swoim modelem biznesowym Rhodia jest zorganizowana w taki sposób, aby działalność firmy była prowadzona w bliskich relacjach z klientami w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań o wysokiej wartości dodanej, powstających z nawzajem stymulujących się technologii i wymiany wiedzy technicznej. Tym samym więc z całą pewnością gorzowska fabryka Rhodia Polyamide Polska zalicza się do grona najlepszych fabryk całego koncernu.

Jakimi zdolnościami produkcyjnymi może pochwalić się gorzowski zakład?
Rocznie wytwarzanych jest blisko 30 tys. ton granulatów z poliamidu 6 i 66, kompozycji kopolimerowych i stopów PA/ABS, tworzyw wysokolepkich i wysokopłynących, tworzyw modyfikowanych w procesie polimeryzacji, polikondensacji oraz compoundingu.

Kto należy do głównych odbiorców produktów wytwarzanych przez Rhodia Polyamide Polska?
Nasza produkcja kierowana jest do trzech sektorów. Jest to branża motoryzacyjna, przemysł elektryczny i elektrotechniczny oraz towary przemysłowe i konsumenckie (ang. Consumer Industrial Goods, CIG). Rhodia Polyamide Polska jest fabryką zintegrowaną z pozostałymi zakładami Rhodii.

W Europie mamy jeszcze fabryki, które są zlokalizowane we Francji i we Włoszech. Każda z nich jest wyspecjalizowana w produkcji określonych typów tworzyw i ich modyfikacjach. Tak więc Technyle pochodzące z Gorzowa są znane nie tylko przez odbiorców krajowych.