Rozmowa z Wojciechem Dworakowskim z firmy Kwazar Corporation


Kto należy do klientów Kwazar Corporation i jak duża jest baza odbiorców? Jest to kilku, kilkudziesięciu, kilkuset odbiorców?
Mowa tu zdecydowanie o kilkuset firmach i to zarówno z Polski jak też z ponad stu krajów całego świata. Wielu z naszych klinetów to wiodące firmy branży ogrodniczej, cleaningowej. Są wśród niech także sieci supermarketów i to zarówno krajowe jak i zagraniczne. Coraz liczniejszą grupę stanowią odbiorcy koncentratów Ener Plastics. Są to znaczący przetwórcy tworzyw, kilku z nich z pierwszej dziesiątki na rynku.

Państwa koncentraty są przeznaczone dla potrzeb przetwórców wtryskowych i do wytłaczania z rozdmuchem. Proszę szerzej opowiedzieć o konkretnych przykładach ich zastosowania. Kiedy Państwa produkty mogą być szczególnie użyteczne i chętnie wykorzystywane?
Nasze koncentraty można stosować do produkcji artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, przedmiotów codziennego użytku. Są to główne zastosowania wtryskowe. Z kolei jeśli chodzi o wytłaczanie z rozdmuchem, to zastosowanie koncentratów to głównie produkcja opakowań, zbiorników, pojemników i butelek. Stopniowo wchodzimy też na rynek producentów folii zarówno rękawowej jak też typu cast.

We wszystkich tych zastosowaniach nasze koncentraty sprawdzają się znakomicie, a większość z nich ze względu na skład i posiadane atesty może być stosowana do produkcji wyrobów mających kontakt z żywnością.

Wojciech Dworakowski, Kwazar Corporation

Produkty i usługi Kwazaru znajdują uznanie na wszystkich kontynentach świata. Są znane w tak odległych zakątkach, jak: Stany Zjednoczone, Chile, Meksyk, Anglia, Francja, Ukraina, Rosja, Australia, Kuba, Angola, Nigeria czy Ghana. W jaki sposób dochodzi do nawiązania kontaktów z tamtejszymi partnerami?
To proste. Nie do przecenienia jest tu działalność i osobiste kontakty właściciela Kwazaru pana Michała Łosiaka, który podczas podróży nawiązał i wciąż nawiązuje wiele kontaktów handlowych często bezpośrednio prezentując zalety naszych wyrobów. Stąd tez nasza obecność na tych rynkach.

Jak w tej chwili wygląda koniunktura rynkowa na Państwa produkty? Walka o klienta jest trudna, czy też zdobycie go i utrzymanie w tej chwili, na tym etapie rozwoju rynku, nie jest zadaniem zbyt wymagającym?
Koniunkturę rynkową określiłbym jako dobrą lub bardzo dobrą, a dotyczy to wszystkich wyrobów Kwazaru nawet tych spoza branży tworzywowej. Rzeczywiście walka o klienta, również na polskim rynku nie należy do łatwych, ale zdobycie go i utrzymanie przy sobie jest zadaniem całkowicie możliwym do wykonania.

Trzeba jedynie pamiętać o trzech elementach, o których mówiłem wcześniej, a mianowicie o jakości oferowanego towaru, jego cenie i wsparciu technicznym.

Jak wyobraża Pan sobie Kwazar Corporation za pięć lat. Jak wtedy będzie wyglądać firma i czy jej pozycja rynkowa może ulec zmianie?
Uważam, że firma nadal będzie wiodącym producentem opryskiwaczy w Polsce. Rozwinie również istniejące w tej chwili inne linie biznesowe, a sądzę, że pojawią się też nowe i to równie korzystne. Tak więc nasza pozycja rynkowa może jedynie wzrosnąć.

Dziękujemy za rozmowę