Rozwój opakowalnictwa priorytetem w walce z głodem

Rozwój opakowalnictwa priorytetem…
Innowacyjne opakowania są jednym z kluczowych czynników pozwalających na ograniczanie marnowania żywności. Bardziej efektywne warstwy barierowe, folie bakteriobójcze czy wskaźniki świeżości są opracowane z myślą o dłuższym przechowywaniu żywności i odwróceniu dominującej w świecie Zachodu mentalności dopuszczającej łatwe wyrzucanie jedzenia. Z drugiej strony, wszystkie te ulepszenia muszą iść w parze z efektywnością i ograniczaniem kosztów produkcji.

Ograniczenie marnowania żywności nie jest tylko kwestią zasobności portfela bogatych społeczeństw. Według statystyk, w krajach rozwijających się niedożywiona jest aż jedna szósta populacji dzieci - czyli ok. 100 mln osób. ONZ szacuje, że z powodu niedożywienia rocznie umiera 2,6 mln dzieci poniżej piątego roku życia. To oznacza, że głód jest wciąż jedną z największych plag ludzkości.

Co istotne, biorąc pod uwagę światowe zasoby żywności, głód nie powinien mieć miejsca. Tymczasem według najnowszego raportu FAO (agendy ONZ ds. żywności i rolnictwa) każdego roku 1,3 mld ton żywności trafia na wysypiska. Można by zmienić ten stan rzeczy, jeśli tylko ograniczono by straty żywności poprzez bardziej rozważne gospodarowanie żywnością. Według raportu FAO ponad połowa (54 proc.) żywności jest marnowana w procesie produkcji, przetwarzania i magazynowania plonów. Szczególnie niekorzystnie wygląda w tym zakresie sytuacja w Afryce i Azji, gdzie straty związane z niskim poziomem techniki zbiorów i logistyki wynoszą od 6 do 11 kg żywności na osobę rocznie. Zagrożeniem jest tu m.in. wysoka temperatura, która nie sprzyja owocom, mleku i mięsu, a szybko namnażające się bakterie czynią żywność niejadalną. Z drugiej strony, marnowanie żywności wskutek przetwarzania, transportu oraz konsumpcji jest przede wszystkim problemem krajów uprzemysłowionych. W Europie i Ameryce Północnej wyrzuca się rocznie na osobę ok. 100 kg żywności, mimo iż nadaje się ona jeszcze do spożycia.

Przekaz płynący z zestawienia tych faktów jest dla branży opakowaniowej bardzo czytelny. Według najnowszego opracowania jednej z australijskich jednostek naukowych, odpowiednio dobrane opakowania mogłyby znacząco ograniczyć straty w żywności. Dlatego też prowadzone są zaawansowane prace nad nowymi konstrukcjami maszyn pakujących, technologiami produkcji oraz inteligentnymi opakowaniami.