Ruszają zapisy na obligacje producenta polioli

Ruszają zapisy na obligacje… We wtorek rozpoczynają się zapisy na obligacje PCC Rokita serii CA oferowane przez Dom Maklerski BDM. Łączna wartość emisji obligacji serii CA to 20 mln zł.

Emisja rozpoczyna III Program Emisji Obligacji prowadzony przez spółkę. Pierwsze dwa Programy Emisji Obligacji, realizowane w latach 2012–2014, zakończyły się znacznym sukcesem.

Obligacje PCC Rokita serii CA są pięcioletnie, oprocentowanie jest stałe i wynosi 5 proc. w skali roku, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł, tyle wynosi również minimalny zapis.

Emisja skierowana jest do szerokiego grona inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Spółka przewidziała preferencję w obejmowaniu obligacji nowej emisji inwestorom, którym przydzielono w dniu 18 grudnia 2012 r. obligacje serii AB.

- Kolejna emisja obligacji jest dla nas naturalną aktywnością na rynku długu - – powiedział Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. - Warto dodać, że przy tej emisji zastosowaliśmy mechanizm pierwszeństwa w obejmowaniu nowych obligacji dla naszych obligatariuszy, którzy ponad dwa lata temu objęli w ramach oferty publicznej obligacje serii AB.

Zapisy na obligacje serii CA PCC Rokita można składać do wtorku 23 czerwca br. w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM oraz przez Internet. Przydział obligacji nastąpi 25 czerwca br. Intencją spółki jest następnie wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Emisje obligacji postrzegamy jako proces wieloletni, podczas którego angażujemy się w relacje z inwestorami - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu spółki. - Cieszy nas zaufanie, jakim obdarzyli nas dotąd inwestorzy, ponieważ w przypadku cyklicznych emisji obligacji to kwestia kluczowa. W ubiegłym roku także z sukcesem przeprowadzona została pierwsza emisja akcji. Od dnia pierwszego notowania kurs akcji zachowuje się dobrze dla inwestorów. Podczas tej emisji stwarzamy również naszym obecnym inwestorom możliwość reinwestowania środków. W trakcie trwania zapisów na obligacje nowej emisji, spółka dokona wykupu obligacji serii AB. Inwestorzy będą mogli więc od razu przeznaczyć otrzymane środki na sprawdzoną inwestycję.

PCC Rokita przeprowadziła do tej pory już 7 publicznych ofert obligacji. Dwie pierwsze serie (seria A oraz seria AA) zostały już wykupione przez spółkę, a trzecia z kolei (seria AB) zostanie wykupiona 18 czerwca. PCC Rokita jako pierwsza spółka w Polsce przeprowadziła cały program emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Czytaj więcej:
Rynek 980
Finanse 108

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4