Ruszył Mazowiecki Klaster Chemiczny

Ruszył Mazowiecki Klaster Chemiczny
W dn. 14 maja 2014 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Podczas spotkania umowę partnerską podpisali członkowie klastra, reprezentujący sektor biznesu, instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe.

Celem MKCh jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT).

Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej Chemia w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego Wsparcie inicjatyw klastrowych w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo–Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei "clusteringu", poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu.

W skład Mazowieckiego Klastra Chemicznego wchodzą następujące przedsiębiorstwa: Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena Aroma", NanoVelos, PaChemTech, Kosmetyki DLA, Klinika Technologii, Interplus, KTI Poland, Galwa-Kor, Maroney, Pol-Spec-Tech-Service, Taurus, ChemTech, PEKAES, Alpla NDM, As., Grupa Doradczo-Szkoleniowa AW 65, Stalmech, Infoplus, Zakłady Chemiczne Bochem, Semi Serwis, Opeus, Entelo, Drukpol.Flexo, Wiwax, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Petrotex" B. Maciejewski, R. Maciejewski.

Sektor badawczy tworzą: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Łukasiewicza w Warszawie, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie.

Sektor nauki opiera się o: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski wraz z integralną częścią Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wojskową Akademię Techniczną, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Sektor administracja – instytucje otoczenia biznesu – organizacje pozarządowe tworzą podmioty: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (Koordynator Klastra), Agencja Rozwoju Mazowsza, Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, Stowarzyszenie Klaster Dolina Polimerowa, Stowarzyszenie Academia Economica.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 443