Ruszyła Energia dla Chemii

Ruszyła Energia dla Chemii
Polska Izba Przemysłu Chemicznego przy współpracy z Towarową Giełdą Energii zainicjowała program Energia dla Chemii. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju rynków produktów energetycznych dla potrzeb polskiego przemysłu chemicznego. W ramach programu w Izbie działa Komisja ds. Energetyki i Klimatu, w skład której wchodzą przedstawiciele firm członkowskich PIPCh konsumujących znaczące ilości energii elektrycznej i ciepła.

PIPCh tłumaczy, iż biorąc pod uwagę istotne zmiany, jakie wprowadziła ostatnia nowelizacja prawa energetycznego, mamy obecnie szczególnie istotny okres dla rozwoju liberalnego rynku gazu - a tu branża chemiczna jest największym konsumentem (po odbiorcach indywidualnych). Zdaniem przedstawicieli Izby istnieje duże pole do działania w obszarze energii elektrycznej; zwłaszcza w kontekście polityki energetyczno-klimatycznej UE, dalszego podnoszenia efektywności energetycznej oraz zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym.

Do najważniejszych obszarów działania w ramach programu Energia dla Chemii należy obecnie m.in. naprawa systemów wsparcia OZE i kogeneracji, redukcja obciążeń systemów wsparcia dla branż energochłonnych i liberalizacja rynku gazu. Prowadzone są także prace w zakresie nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, realizacji zobowiązań wynikających z ustawy o efektywności energetycznej oraz redukcji obciążenia podatkiem akcyzowym produktów gazowych.

PIPCh współpracuje w tych obszarach m. im. z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz innymi organizacjami branżowymi.

Energia dla Chemii


Czytaj więcej: Gaz 16 Branża chemiczna 444