Rynek POM i poliamidów idzie do góry

Rynek POM i poliamidów idzie do góry
Sytuacja na europejskim i światowym rynku poliamidów oraz tworzyw konstrukcyjnych ma duże znaczenie dla polskiego sektora tworzywowego. Akurat bowiem w tych obszarach produkcji tworzyw mamy krajowego wytwórcę - Azoty Tarnów, który jest w stanie zaznaczyć swoją obecność w międzynarodowym towarzystwie.

Odbudowująca się po recesji 2008 r. gospodarka uwidacznia się m.in. zwiększonym popytem na tworzywa. W ślad za tym faktem w 2010 r. poziom cen w notowaniach systematycznie wzrastał, zarówno na poliamid (PA) jak i polioksymetylen (POM). Prognozuje się, że globalny popyt na PA6 będzie rosnąć przeciętnie o ok.5 proc. rocznie do 2015 r., natomiast na PA6.6. o 6 proc. rocznie.

Wzrost dla tworzywa POM ma odbywać się na poziomie ok. 5,5 proc. rocznie. Zapowiadany niewielki przyrost mocy produkcyjnej PA6 przez najbliższe lata będzie odbywać się głównie poprzez modernizację już istniejących obiektów produkcyjnych. W dłuższej perspektywie nadal przewidywany jest wzrost zużycia tworzyw sztucznych i nie tylko ze względu na wzrost PKB, ale rozwój nowych aplikacji, w których tworzywa mogą zastępować inne materiały. Długoterminowo w skali światowej prognozowany jest 4 proc. wzrost zużycia per capita. Branża przetwórcza odczuwa wyraźną presję ze strony krajów o niższych kosztach produkcji.

Z rynkiem poliamidu ściśle związany jest kształt rynku kaprolaktamu. A na nim w 2010 r. następował systematyczny wzrost cen jeśli idzie o kaprolaktam ciekły na rynku europejskim oraz kaprolaktam krystaliczny na Dalekim Wschodzie. W pierwszej połowie roku ceny kaprolaktamu ciekłego w Europie podążały za wzrostem cen benzenu, z niewielkimi wahaniami trendu w miesiącach letnich, pobudzane przez wzmożony popyt, zwłaszcza w Azji. Na skutek wzrastającego popytu na kaprolaktam krystaliczny na Dalekim Wschodzie, przy znacznym deficycie podaży, ceny na tamtejszym rynku osiągają aktualnie rekordowy poziom. Silny azjatycki rynek wraz ze wzrostem cen benzenu, przyczyniają się do wzmocnienia cen kaprolaktamu w Europie. Prognozuje się, że dalekowschodni rynek utrzyma pomyślny trend przez kolejne dwa lata.

Czytaj więcej: Rynek 828 Ze świata 315Forum

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Polisiepropylen

Roboty programy, ustawianie 2018-04-11

Michalboro

Ldpe + elastomer? 2018-04-09

Bobbin_22

Siły i prędkości otwierania zamykania Engel Victory 50 2018-04-03

Reportaże