Rynek gospodarki odpadami z przychodami prawie 3 mld dolarów

Rynek gospodarki odpadami…
Rośnie polski rynek gospodarki odpadami.

W opinii analityków Frost & Sullivan, którzy przygotowali właśnie raport omawiający problem radzenia sobie w Polsce z odpadami wynika, że konieczność spełnienia wymagań dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami pozytywnie oddziaływają na zwiększanie się krajowego biznesu odpadowego.

- Na rozwój rynku w Polsce wpływa obowiązek wypełniania dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami. Dyrektywy europejskie nakładają bowiem na kraje członkowskie konieczność realizacji bardziej efektywnej i bezpiecznej dla środowiska polityki gospodarowania odpadami – zauważa Emilia Jeleńska z Frost & Sullivan.

Fundusze unijne ułatwiają budowę bardziej wydajnych zakładów utylizacyjnych. Polski rynek wymaga jednak większych nakładów inwestycyjnych, skierowanych przede wszystkim na rozwój infrastruktury przetwarzania odpadów. Pozwoli to na efektywniejszą gospodarkę odpadami i skutecznie zapobiegnie ich magazynowaniu wyłącznie na składowiskach.

Według analizy Frost & Sullivan w 2010 r. rynek gospodarki odpadami zanotował 2,95 mld dolarów przychodów i szacuje się, że w 2017 roku osiągnie poziom 4,62 mld dolarów.

Inwestycje w zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych obok usług recyklingu stałych odpadów komunalnych, mają największy potencjał dochodowy w perspektywie długofalowej. Utylizacja stałych odpadów komunalnych poprzez spalanie jest postrzegana jako źródło generowania energii, a biologiczne przetwarzanie i recykling pozwalają na ponowne wykorzystanie takich odpadów na wiele innych sposobów. Wzrost poziomu utylizacji przyczynia się więc do zmniejszenia obciążenia składowisk i umożliwia bardziej wydajne i bezpieczne powtórne wykorzystanie odpadów.

Największe ograniczenia dla rozwoju rynku stanowią częste zmiany prawne oraz dość powolne przyswajanie wymagań dyrektyw UE. W wyniku obowiązywania niejasnych przepisów, uczestnicy rynku muszą często działać tymczasowo, w sposób nieformalny, podczas gdy administracja publiczna zwleka z dostosowaniem się do zmian.

Wraz z rozwojem rynku stałych odpadów komunalnych ważne jest, aby uczestnicy byli w stanie zaoferować rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oparte na technologiach, które są bardziej efektywne niż składowanie odpadów. Byłoby to bardzo dobrym bodźcem do przekształcenia rynku w bardziej uporządkowany i rozwinięty sektor, na wzór zachodnioeuropejskich rynków gospodarki odpadami.
Reportaże

Forum

Kamil24

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2020-10-28

Adam80

Własna firma produkcyjna 2020-10-24

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22

Todarek12

Prototypowa forma wtryskowa 2020-09-10