Rynek rur z tworzyw urośnie o 5,8 proc. rocznie

Rynek rur z tworzyw urośnie o 5,8 proc. rocznie
Światowy rynek rur z tworzyw sztucznych będzie notował tempo wzrostu w ciągu najbliższych czterech lat na poziomie 5,8 proc. rocznie.

Prognozę tej treści przedstawiła agencja badania rynku Freedonia. Przewiduje ona, że w 2015 r. rynek rur tworzywowych wyniesie 31,5 mld metrów tego asortymentu. Największy popyt na rury szedł będzie z regionu Azji i Pacyfiku, na który ma przypadać aż dwie trzecie całego światowego zapotrzebowania. W tym regionie tempo wzrostu ukształtuje się na pułapie 6,1 proc. Największymi jego beneficjentami będą na wymienionym obszarze Chiny, Indie i Indonezja. Na same tylko Chiny ma przypadać 40 proc. całego światowego zużycia rur. Najmniejszy przyrost notowany będzie z kolei w Europie Zachodniej (2,9 proc.). W tym akurat przypadku trudno mówić jednak o słabości tej części świata. Po prostu tutaj instalacje są wciąż nowoczesne i ich modernizacja nie jest sprawą tak pilną. W przypadku rynków zapóźnionych wysokie tempo rozwoju jest również wymuszane stanem infrastruktury.

Polska i Europa Środkowo - Wschodnia wypracują zdaniem Freedonii tempo wzrostu rzędu 5,1 proc.

Jeśli chodzi o materiały używane do produkcji rur to powyżej średniej przedstawiać się będzie wykorzystywanie takich tworzyw jak ABS i polipropylen. Do tej pory nie były one zbyt rozpowszechnione odnośnie aplikacji rurowych, ale zdaniem przygotowujących raport, w najbliższym okresie wytwórcy rur przyjaźniej spojrzą na obydwa tworzywa.

Czytaj więcej: Rury 75 Rynek 830 Ze świata 316