San Francisco wprowadza zakaz dla opakowań z polistyrenu

San Francisco wprowadza zakaz dla opakowań z polistyrenu
W San Francisco wchodzi w życie uchwalony w czerwcu przepis zakazujący używania opakowań ze spienionego polistyrenu. Regulacja stanowi najdalej jak dotąd idące ograniczenie stosowania tego typu opakowań; dotychczas wprowadzane w wielu amerykańskich miastach przepisy zabraniały stosowania opakowań z polistyrenu do żywności kupowanej na wynos.

Zakaz nie będzie dotyczyć materiałów budowlanych, obejmie natomiast od 1 stycznia 2017 roku różnego rodzaju opakowania do żywności, w tym kubki, a także m.in. boje cumownicze i zabawki basenowe. Z kolei od 1 lipca 2017 roku zakazane będzie używanie polistyrenowych tac używanych do pakowania mięsa czy ryb w supermarketach. Wchodzące w życie przepisy mają się przyczynić do osiągnięcia celu strategicznego miasta, czyli całkowitej redukcji składowania odpadów na wysypiskach do 2020 roku.

Regulacja została z satysfakcją powitana przez organizacje proekologiczne, wskazujące, że rozkład PS jest niezmiernie powolny, a tworzywo zanieczyszcza wody, szkodząc zwierzętom morskim i ludziom. Jak pokazują badania z 2015 roku, ok. 8 proc. mikrocząstek znalezionych w wodach Zatoki San Francisco stanowiła pianka, gł. z produktów polistyrenowych.

Nowe prawo skrytykowały natomiast organizacje branżowe, jak American Chemistry Council czy EPS Industry Alliance. Krytyczni wobec przepisów są także zwolennicy całkowitego wycofania polistyrenu z użycia, którzy wskazują, iż prawodawca nie uwzględnił towarów przemysłowych przywożonych do San Francisco.

San Francisco należy do miast, w których regulacje ograniczające stosowanie wyrobów z tworzyw przyjmują się stosunkowo łatwo. Już w 2007 roku wprowadzono zakaz używania toreb jednorazowych z tworzyw sztucznych. Przepisy dotyczące polistyrenu zostały także wprowadzone między innymi w takich miastach, jak Seattle, Los Angeles, Portland; nie udało się to natomiast w Nowym Jorku, gdzie sąd stanowy orzekł, iż wyroby z polistyrenu mogą być poddawane recyklingowi.