Serwis Plastech.pl analizuje polski rynek opakowań drewnianych

Serwis Plastech.pl analizuje polski rynek opakowań drewnianych
Na ponad 80 mln euro szacowany jest polski rynek opakowań drewnianych (produkcja plus import minus eksport). Udział tego sektora w całościowym rynku opakowaniowym sięga ok. 6 proc. Przeważająca część produkcji odbywającej się w naszym kraju idzie na potrzeby zagranicznych podmiotów. Sprzedaż osiąga wartość 790 mln zł.

Rynek opakowań drewnianych i palet, nie tylko w Polsce, jest ściśle ograniczony przepisami międzynarodowych organizacji ds. jakości wytwarzania, handlu i składowania palet. Firmy działające w tym sektorze musza więc posiadać specjalne certyfikaty jakości potwierdzające spełnianie licznych norm.

Największą organizacją dbającą o przestrzeganie jakości produkcji palet drewnianych jest European Pallet Association (EPAL), którego certyfikaty jakości są akceptowane w całej Unii Europejskiej oraz Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Ścisłe regulacje prawne oznaczają jednak, że rynek palet drewnianych jest ograniczony stosunkowo wysoką barierą wejścia. To oznacza, że nowym podmiotom trudno się tu przebić.

Z tego względu istnieje niebezpieczeństwo rozwoju szarej strefy, a zwłaszcza fałszerstw. Według danych ekonomicznych rentowność tej branży wynosi 3,6 proc. w skali roku. Jej rozwój w obszarze Unii Europejskiej może stać się jeszcze bardziej dynamiczny, gdyż przepisy unijne wprowadzają zasady zarządzania odpadami opakowaniowymi, związane głównie z opłatami w zakresie recyklingu palet drewnianych.

Surowe przepisy mogą ograniczyć konkurencyjność ze strony producentów amerykańskich. Uważają oni, że, regulacje na temat palet drewnianych, które oficjalnie mają chronić lasy, mogą dotknąć import o wartości 80 mld dolarów.

Mimo wysokich barier wejścia polski rynek producentów opakowań drewnianych jest rozproszony. To z kolei oznacza, że nie różni się od pozostałych sektorów zajmujących się wytwarzaniem opakowań.


Szacunki Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych mówią o ponad 200 działających w tym obszarze podmiotach. Choć lista jest długa, to jednak można wyróżnić kilku liderów. Są to przede wszystkim takie firmy jak: Palettenwerk Sp.z o.o., PalPol Sp. z o.o., Tor-Pal Sp.z o.o., Raven Sp.z o.o. oraz Rotom Polska Sp.z o.o.

Produkcja w branży opakowań drewnianych w naszym kraju systematycznie od lat wzrasta. Od końca ub. wieku jej wartość podskoczyła niemal dwukrotnie.

Jeszcze bowiem w 1999 r. sprzedaż notowana w tym sektorze wynosiła 450 mln zł. Teraz jest to już 790 mln zł.