Serwis Plastech.pl analizuje polski rynek opakowań drewnianych


Co ciekawe większość produkcji jest eksportowana. Największe państwa, do których kierowana jest sprzedaż, to Niemcy, Włochy oraz Holandia. Jeśli chodzi o udział eksportu opakowań drewnianych w całości opakowań kierowanych na obce rynki, to wynosi on 20 proc. To oznacza, że eksportujemy więcej opakowań drewnianych niż opakowań szklanych oraz wykonanych z papieru i tektury.

Mimo dobrej koniunktury pozwalającej na szybki rozwój krajowym producentom nie brakuje problemów. Najważniejszy z nich to brak drewna.

Chociaż firmy chcą produkować i mają zbyt na swoje towary, to jednak często muszą się borykać z niedoborem zapasów. Rocznie do produkcji potrzeba bowiem ok. 1,5 mln metrów sześciennych surowca.

Połowicznym rozwiązaniem kłopotów jest znajdowanie materiału na Wschodzie Europy. Od dawna też prowadzone są rozmowy z Lasami Państwowymi na temat możliwości pozyskiwania większej ilości drewna.

Problemy z surowcem oznaczają, że w perspektywie kilku lat z rynku europejskiego mogą nas wypchnąć kraje bałtyckie, przede wszystkim Łotwa i Estonia. Bazują one na dobrych kanałach zaopatrzenia pochodzących z państw byłego Związku Radzieckiego. Mimo tych trudności polskie firmy w dalszym ciągu pozostają jednak bardzo konkurencyjne. W przyszłości jednak może ich czekać trudna walka o zachowanie pozycji.

Choć potencjał branży opakowań drewnianych jest dość wysoki, to jednak niepokoić powinna niska wydajność pracy w tym sektorze. I tak jeśli o nią chodzi, a także o poziom nowoczesności przemysłu drzewnego, to w porównaniu z Unią Europejską, przeciętna wydajność pracy całego polskiego sektora drzewnego, mierzona wielkością produkcji na 1 zatrudnionego, kształtuje się na poziomie około 30 proc. średniej osiąganej w Unii.

Branża opakowań drewnianych notuje wprawdzie najlepsze wskaźniki, ale i tak osiąga zaledwie 40 proc. wydajności uzyskiwanej średnio w UE. To z pewnością trzeba poprawić.


Jak wygląda codzienne funkcjonowanie największych polskich przedsiębiorstw?

Jednym z krajowych liderów na rynku opakowań drewnianych jest firma Palettenwerk. Działa już od 17 lat. Jej miesięczna produkcja, to ponad 100 tysięcy sztuk opakowań. Firma dysponuje kilkoma liniami linie produkcyjnymi, m.in. Bohm-Kruse, Fere i Storti. Prowadzi również nowoczesne suszarnie drewna, w których jednocześnie może być suszonych około 12 tys. palet. Sterowanie suszarni jest elektroniczne. Wykorzystywany jest nowoczesny system wyciągania wilgotnego powietrza za pomocą wentylatorów. Sam proces suszenia odbywa się dzięki spalaniu odpadów drewna.