Siarkopol w rękach Azotów

Siarkopol w rękach Azotów
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, iż 25 września br. Grupa Azoty SA nabyła od Skarbu Państwa na podstawie warunkowej umowy sprzedaży 4 675 000 akcji spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol SA z Grzybowa. Nabyte przez Azoty akcje stanowią 85 proc. kapitału zakładowego Siarkopolu.

Przeniesienie praw z akcji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Azoty ostatecznej decyzji prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji.

Proces prywatyzacji Siarkopolu był prowadzony w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, określonym przez art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013, poz. 216).

Przejęcie Siarkopolu pozwoli Azotom na zabezpieczenie dostaw płynnej siarki do swoich zakładów. Surowiec jest jednym z podstawowych materiałów używanych w procesach produkcyjnych Grupy.

Siarkopol prowadzi koncesjonowane wydobycie siarki metodą podziemnego wytopu. Roczne wydobycie surowca wynosi ponad 800 tys. ton. Spółka zajmuje się również przetwórstwem chemicznym w postaci produkcji dwusiarczku węgla (wykorzystywanym głównie do produkcji włókien wiskozowych), siarki nierozpuszczalnej (stosowanej w przemyśle oponiarskim), siarki mielonej i płatkowanej.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Chemikalia 188

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8