Sidel udoskonala technologię produkcji opakowań HDPE

Sidel udoskonala technologię produkcji opakowań HDPE
SafeSense to pierwsza butelka z polietylenu wysokiej gęstości wykonana w technologii wtryskowo - rozdmuchowej i przeznaczona na potrzeby rynku mleczarskiego.

Szwajcarski koncern Sidel wprowadził na rynek opakowaniowy nową i udoskonaloną technologię produkcji opakowań z HDPE.

Zaproponowana właśnie przez Sidel metoda wytwarzania opakowań z polietylenu wysokiej gęstości gwarantuje producentom nawet 20 proc. oszczędność surowca stosowanego przy produkcji. Jednocześnie pozwala na zachowanie takich samych cech jakościowych finalnego produktu.

Aktualnie na rynku opakowań z polietylenu przeznaczonych dla branży spożywczej dominują butelki wykonane w technologii EPM, czyli wytłaczania poprzez wtrysk z rozdmuchem (ang. extrusion-blow molding). Sidel opracował natomiast swoją odmianę technologii wtryskowo – rozdmuchowej ISBM (ang. injectionstretching-blow molding). Jej stosowanie ma prowadzić zarówno do korzyści w wymiarze ekonomicznym jak i środowiskowych, gdyż wiązać się ma choćby z mniejsza ilością poprodukcyjnych odpadów oraz mniejszą emisją tzw. śladu węglowego.


To na co jednak przedstawiciele Sidela zwracają największa uwagę, gdy mowa o ISBM to fakt, że stosowanie tej metody umożliwia lepszą kontrolę grubości ścianek opakowania niż ma to miejsce w technologii EPM. Także użycie preform zamiast kształtek wstępnych z otworem pomaga utrzymać stałą wagę butelki, co dotychczas bywało niekiedy kłopotliwe.

Z kolei dzięki precyzyjnej kontroli związanej z równomiernym rozchodzeniem się ciepła na preformie dystrybucja tworzywa przy powstawaniu nowej butelki odbywa się w sposób bardziej dokładny i powtarzalny. Prowadzi to do 20 proc. oszczędności w zużyciu materiału. Dla przykładu średnia waga jednolitrowej butelki HDPE w technologii EBM to 28-35 gram, podczas gdy taka sama butelka z HDPE wykonana w technologii ISBM waży jedynie 22-28 gram.

Butelki SafeSense, bo taką nazwę noszą produkowane przez Sidel opakowania, pozbawione są też przy okazji aluminiowych wieczek oraz zapewniają całkowitą szczelność butelki nawet gdy jest ona położona na boku w lodówce. Ponadto wytrzymała i powstała w technologii wtrysku szyjka minimalizuje ryzyko deformacji i jest całkowicie kompatybilna z zamknięciem.

Przejście z technologii EPM na ISBM ma tez kilka zalet produkcyjnych. Je to choćby odczuwalne zwiększenie wydajności produkcji. Metoda ISBM daje bowiem możliwość produkcji nawet dwóch tysięcy opakowań na godzinę przy użyciu jednej formy, podczas gdy dotychczas w ciągu godziny możliwe było wytworzenie 800 nowych butelek z jednej formy. To z kolei skutkuje choćby sposobnością do ograniczenia liczby maszyn zaangażowanych w produkcję.