Sidel współpracuje z EcoVadis, by promować zrównoważony łańcuch dostaw

Sidel współpracuje z EcoVadis…

Platforma EcoVadis oceniająca poziom zrównoważenia rozwoju będzie od teraz mapować i oceniać wyniki środowiskowe, społeczne i etyczne dostawców firmy Sidel w ramach nowej strategii łańcucha dostaw. EcoVadis posiada ponad 17-letnie doświadczenie w analizowaniu poziomu zrównoważenia łańcucha dostaw i poddała ocenie już ponad 125 000 firm. Organizacja ocenia przedsiębiorstwa w oparciu o cztery kluczowe kategorie: wpływ na środowisko, normy dotyczące pracy i praw człowieka, etykę i praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień.

- Nasza strategia dotycząca zrównoważonego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla naszych praktyk ESG: ponad 10% naszych emisji gazów cieplarnianych ma miejsce na początkowych etapach łańcucha dostaw, a my bierzemy pełną odpowiedzialność za egzekwowanie praw człowieka na przestrzeni całego łańcucha wartości. Silne relacje z dostawcami mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych ambitnych celów w zakresie ESG - stwierdziła Francesca Bellucci, dyrektor działu ESG (ds. środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania) w firmie Sidel.

Komunikacja jest najważniejsza

- Zachęciliśmy naszych dostawców do przyłączenia się do kampanii takich jak SEDEX (Supplier Ethical Disclosure Exchange) i CDP (Carbon Disclosure Project), a w 2023 roku oddaliśmy ocenę zrównoważenia naszego rozwoju w ręce EcoVadis. Naszym celem jest zachęcenie naszych dostawców do przyłączenia się do platformy EcoVadis, aby jeszcze silniej angażować naszych partnerów w plan działania na rzecz zrównoważonego rozwoju - dodaje Lisete Pereira, kierownik ds. odpowiedzialnego zaopatrzenia i projektów w firmie Sidel.

Jak podkreślono w raporcie ESG firmy Sidel za rok 2022, ta nowa inicjatywa będzie również wspierała zgodność firmy z zasadami Zielonego Ładu stworzonymi przez Komisję UE, w tym z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zatwierdzoną przez parlament UE 10 listopada 2022 r.


ecovadis-top
Fot.: Sidel

Dbałość o zrównoważony rozwój

Dzięki partnerstwu z EcoVadis firma Sidel ma pewność, że do roku 2030 będzie w stanie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych dotyczących nabywanych towarów i usług o prawie trzydzieści procent w porównaniu z poziomem bazowym na rok 2019, a także zadbać o poszanowanie praw człowieka oraz oparte na etycznym podejściu zarządzane w całym łańcuchu dostaw.

- Komunikacja i wspólne działanie to klucze do sukcesu we wspieraniu dostawców w stosowaniu praktyk zrównoważonego rozwoju. Współpracując z EcoVadis, dostawcy firmy Sidel mogą spełniać stale rosnące wymogi regulacyjne i dotyczące należytej staranności, jednocześnie wykazując swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój wobec klientów za pomocą wiarygodnej oceny zrównoważenia rozwoju - dodaje Julien Carboni, dyrektor ds. klientów strategicznych w EcoVadis.

- W firmie Sidel wierzymy, że zdrowa i przejrzysta współpraca w całym łańcuchu wartości to jedyny sposób na sprostanie wyzwaniu, jakim jest stworzenie bardziej pro-ekologicznej i lepszej przyszłości dla nas wszystkich - podsumowuje Francesca Bellucci.