Sidel wyznacza sobie cele redukcji emisji dwutlenku węgla

Sidel wyznacza sobie cele…

Stosując się do Porozumienia paryskiego, firma Sidel określiła i zobowiązała się do osiągnięcia celów redukcji emisji dwutlenku węgla w oparciu o badania klimatyczne w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Celem jest 30% redukcja emisji CO2 we wszystkich zakładach i obiektach firmy oraz 25% redukcja emisji CO2 przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu sprzętu firmy Sidel do roku 2030. Filozofia firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu została podkreślona w nowym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Firma Sidel rozpoczyna również nową zewnętrzną kampanię komunikacyjną przygotowaną przez Interbrand pod hasłem „you’re never alone”. 

Przez cały okres istnienia firmy inżynierowie i projektanci z firmy Sidel rzucali wyzwania przemysłowi, wprowadzając ekologiczne innowacje w zakresie projektowania opakowań, sprzętu i usług, aby zużywać mniej zasobów i zmierzać w kierunku gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu. To doświadczenie utorowało drogę firmie Sidel do zapoczątkowania większych, zrównoważonych zmian wewnątrz firmy i poza nią.

- Zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego, czym się zajmujemy, i pragniemy zapoczątkować świadome zmiany zarówno w naszej branży, jak i na szerszym rynku. Nasze zobowiązania dotyczą wszystkich zakładów firmy Sidel, w których prowadzimy działalność na całym świecie, a także produktów dostarczanych naszym klientom i nabywanych od naszych dostawców - podkreśla Monica Gimre, dyrektor generalna i prezes firmy Sidel. - Wiemy, że żadna pojedyncza firma ani osoba nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju; dlatego też firma Sidel oferuje narzędzia, których nasi klienci potrzebują na swojej drodze do zrównoważonego rozwoju. Oto nasze przesłanie dla klientów: jeśli chodzi o świadome tworzenie czystszego i bardziej ekologicznego świata, nigdy nie jesteś sam.

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland