Silna pozycja Mondi Packaging Paper Świecie

Silna pozycja Mondi Packaging Paper Świecie
Sukcesem zakończył się dla firmy Mondi Packaging Paper Świecie S.A. 2006 r. Spółka skończyła go z przychodem wynoszącym 1,44 mld zł. Tym samym m.in., dzięki eksportowi przekraczającemu 77 proc. całkowitej sprzedaży, jest obecnie jednym z pięciu głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie.

Mondi Packaging Paper Świecie S.A. z siedzibą w kujawsko – pomorskim Świeciu jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych.

W tej chwili MPP Świecie jest częścią Grupy Mondi Packaging powstałej z połączenia Grupy Frantschach oraz Mondi Packaging Europe. Grupa Mondi Packaging składa się z dywizji: Paper Corrugated, Bags, Flexibles i Coating. Wszystkie występują pod jednym wspólnym logo Mondi Packaging.

Jeśli chodzi o polską część spółki, to w ubiegłym roku wyprodukowała ona 824 tys. ton papieru dla przemysłu wytwarzającego tekturę falistą i worki papierowe. To oznacza, że wielkość produkcji w przedsiębiorstwie stale rośnie. Jeszcze bowiem w 2002 r. wytwarzało ono 690 tys. ton papieru, dwa lata później już 760 tys. ton, a w 2005 r. 796 tys. ton.

Jednocześnie stale od lat wzrasta udział eksportu w łącznej sprzedaży produktów. W tej chwili jest to 77 proc., podczas gdy w 2002 r. było to 73 proc., a w 2004 r. 75 proc. Eksport kierowany jest głównie do krajów Europy Zachodniej.

Biorąc pod uwagę udział w przychodach poszczególnych rynków zbytu, to największe przychody generował rynek polski (20,9 proc.), niemiecki (15,3 proc.), włoski ( 13,3 proc.), brytyjski (7,6 proc.), krajów Beneluksu (5,8 proc.), Francji (5,1 proc.) oraz Hiszpanii (4,3 proc.).

Jeśli chodzi natomiast o pozycję spółki na tle branży i konkurencji, to w poszczególnych grupach produktów wytwarzanych przez MPP Świecie, kształtuje się ona optymistycznie.


I tak w zakresie papierów do produkcji tektury falistej, wytwarzanie ProVantage Kratfliner, podstawowego produktu MPP Świecie - celulozowego papieru na warstwy płaskie tektury falistej - nastąpił wzrost sprzedaży o 11 proc. do poziomu 404,6 tys. ton.

ProVantage Fluting Fresco - papier do opakowań na owoce - sprzedawał się lepiej o 30 proc. i osiągnął wielkość 50, 5 tys. ton.

Spadła za to sprzedaż ProVantage Kraftliner Xlite - papieru do produkcji tektury falistej. Spadek nastąpił o 13 proc. do poziomu 17 tys. ton.