Silna pozycja Mondi Packaging Paper Świecie


W ubiegłym roku spółka certyfikowała wdrożony wcześniej system Kontroli Pochodzenia Produktu FSC-CoC. Certyfikat FSC-CoC gwarantuje klientom, że drewno wchodzące do produkcji pochodzi wyłącznie z lasów o dobrej gospodarce leśnej.

Uzyskanie certyfikatu, to nie jedyne osiągnięcie, jakim za dwanaście miesięcy ubiegłego roku, może pochwalić się MPP Świecie.

Przede wszystkim spółka podwoiła swoje wyniki finansowe. Ukształtowały się one na poziomie 269,5 mln zł. Były rezultatem znacznego wzrostu cen papieru, większego wolumenu produkcji oraz sprzedaży części nadwyżek limitów do emisji CO2.

Do wzrostu cen sprzedaży wyrobów gotowych przyczynił się też wzrostowy trend na globalnych rynkach papieru. Wyniósł on 12 proc. Na średnią cenę wpłynęła ponadto zmiana struktury sprzedaży, w której zwiększył się udział droższego kraftlinera w miejsce tańszych papierów makulaturowych. Poza tym w firmie zwiększono prędkości działania maszyn papierniczych, co doprowadziło do wzrostu wydajności godzinowej o 2,5 proc.

Po raz pierwszy w swojej historii Mondi Packaging Paper Świecie zdecydowało się na sprzedaż nadwyżki limitów do emisji CO2. Sprzedano 257 tys. ton limitów po cenie 23,7 euro za tonę.

Wpływ na wynik finansowy za ubiegły rok miała też lepsza niż w 2005 r. sprzedaż energii zielonej, czyli takiej, która została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych w kotłach do spalania biopaliw oraz kotłach sodowych. Dzięki temu zarobiono 60,4 mln. zł., tj. 33 proc. więcej niż w 2005 r.

- W ubiegłym roku zwiększony import drewna był niezbędny dla skompensowania niedoborów w zaopatrzeniu w drewno ze źródeł krajowych, szczególnie w sytuacji wyższego wolumenu produkcji oraz zmianie jego struktury asortymentowej na korzyść papierów z masy celulozowej. Niekorzystnie na wynik firmy oddziaływały trendy cenowe na rynku drewna zarówno w Polsce, jak i na rynkach sąsiednich. Z kolei pozytywnie dla firmy kształtowały się trendy na rynku makulatur - tłumaczy Maciej Kunda, prezes firmy.

Co czeka MPP Poland w 2007 r. Przede wszystkim modernizacja maszyny papierniczej, która umożliwi produkcję niskogramaturowego, dwuwarstwowego kraftlinera. Jednocześnie zwiększy się wydajność maszyny do 180 tys. ton rocznie. W końcówce tego roku planowana jest też modernizacji wytwórni masy półchemicznej w celu poprawy jakości masy.