Skuteczniejszy recykling opon

Skuteczniejszy recykling opon Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów europejskiej gospodarki odpadami jest kwestia zużytych opon. Według szacunków, znacząca ich ilość wciąż jest składowana, mimo prób podejmowanych w celu ponownego ich wykorzystania.

Choć piroliza i gazyfikacja są obiecującymi drogami przetworzenia opon w celu pozyskania nowych materiałów i energii, to dotychczasowe doświadczenia wskazują, że bez odpowiedniego zagospodarowania stałych produktów ubocznych procesu jego równowaga ekonomiczna jest niekorzystna.

Aby sprostać tym wyzwaniom opracowano projekt TYGRE, którego celem było znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla zagospodarowania produktów recyklingu opon. Naczelną ideą projektu modyfikacja procesu gazyfikacji w stronę recyklingu materiałowego poprzez dołączenie drugiego procesu termicznego, w którym byłby syntetyzowany węglik krzemu. Substancja ta może być wykorzystywana do produkcji materiałów ceramicznych i komponentów elektronicznych.

Nowa technologia pozwoli na odzyskanie nawet 400 tys. ton odpadów z opon w zgodzie ze strategią ograniczenia do zera śmieci składowanych na wysypiskach.

Projekt podzielony został na kilka części. Celem pierwszej było opracowanie technologii oraz budowa instalacji prototypowej do recyklingu opon. Prototypowy zakład zbudowany na terenie obiektów ENEA (włoskiej agencji ds. nowych technologii, energii i zrównoważonego rozwoju) w Trisaia we Włoszech, przetwarzający 30 kilogramów zużytych opon na godzinę, pozwoli sprawdzić, na ile zrównoważony jest plan recyklingu TYGRE, dzięki czemu zespół oceni bilans energetyczny całego procesu.

Kończący się w tym roku projekt realizowany jest przez konsorcjum, w którego skład weszło 9 partnerów z Włoch, Niemiec, Turcji, Danii i Węgier (w tym między innymi przedstawiciele nauki i przemysłu). Projekt otrzymał 3,3 mln euro dofinansowania ze środków unijnych w 7. Programie Ramowym.
Czytaj więcej:
Recykling 1027
Opony 51

Reportaże

Forum