Słaba hrywna wpływa na wyniki Plast-Boxu

Słaba hrywna wpływa na wyniki Plast-Boxu
Osłabienie hrywny w czwartym kwartale ub.r. mocno zaważyło na wynikach finansowych spółki Plast-Box Ukraina, spółki zależnej polskiego producenta opakowań z tworzyw sztucznych. Mimo wypracowanego w 2014 roku zysku operacyjnego w wysokości 29,4 mln hrywien (7 mln zł), straty wynikające z naliczonych różnic kursowych wyniosły 33,1 mln hrywien (7,9 mln zł). Tym samym Plast-Box Ukraina odnotowała w 2014 roku stratę netto na poziomie 4 mln hrywien (0,96 mln zł).

Zarząd spółki poinformował, że aby minimalizować wpływ wahań kursowych na wyniki, spółka zamierza kontynuować działania podjęte w 2014 roku, dodatkowo rozszerzając ich zakres o nowe rozwiązania z obszaru finansów.

- Po dziewięciu miesiącach 2014 r. udało nam się pokryć straty wynikające z wahań kursowych w tym okresie, jednak w związku z silną dewaluacją hrywny w IV kwartale zeszłego roku nasze działania nie przyniosły w pełni oczekiwanych rezultatów - powiedział Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - W tym świetle zdecydowaliśmy się podjąć nowe środki zaradcze, by ograniczać wpływ wahania kursu hrywny na wyniki i będziemy rozszerzać dotychczasowe działania o nowe rozwiązania z zakresu finansów. Oczekujemy, że te decyzje pozwolą na stabilizację sytuacji ukraińskiej spółki, a także pozytywnie przełożą się na jej wyniki w kolejnych okresach. To tym bardziej istotne, bo Plast-Box Ukraina stanowi dla nas istotny przyczółek dla rozwoju na rynkach wschodnich, gdzie w dalszym ciągu chcemy działać.

Równolegle spółka Plast-Box realizuje jednostkowe wyniki zgodnie z przyjętymi przez zarząd założeniami. Według wstępnych wyników, po czterech kwartałach minionego roku wypracowała przychody na poziomie 119,9 mln zł i 3,7 mln zł zysku netto.