Słabe wyniki Lanxess w I kwartale

Słabe wyniki Lanxess w I kwartale
W pierwszym kwartale 2013 roku sprzedaż Lanxess spadła o 12 proc. w ujęciu rocznym i osiągnęła wartość 2,1 mld euro, głównie z powodu niższych wolumenów sprzedaży oraz spadku cen. Zysk EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych spadł o 53 proc. w porównaniu do tego samego kwartału w poprzednim roku, tj. do poziomu 174 mln euro. Marża EBITDA grupy spadła z 15,5 proc. do 8,3 proc., natomiast przychód netto spadł o 87 proc. w ujęciu rocznym, tj. do poziomu 25 mln euro. Wyniki operacyjne zostały pomniejszone o planowe jednorazowe wydatki w wysokości około 30 mln euro związane z rozpoczęciem produkcji w nowym zakładzie kauczuku butylowego w Singapurze oraz wdrożeniem technologii Keltan ACE w holenderskim zakładzie produkcji kauczuku EPDM w Geleen.

Sprzedaż firmy spadła o 10 proc. we wszystkich regionach oprócz Azji i Pacyfiku, gdzie wyniosła 530 mln euro. W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) , który jest największym rynkiem zbytu Lanxess, sprzedaż spadła o 11 proc. do poziomu 623 mln euro. W Ameryce Północnej spadek wyniósł 23 proc., natomiast w w Ameryce Łacińskiej o 19 proc. W krajach BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) sprzedaż spadła o 11 proc. w ujęciu rocznym i osiągnęła poziom 492 mln euro.

Duży, 18-procentowy spadek firma odnotowała w pionie Performance Polymers. Spadek cen sprzedaży był spowodowany niższymi cenami surowców. Ponadto spadł wolumen sprzedaży ze względu na niższy popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego i oponiarskiego. Spadła także o 7 proc. sprzedaż w pionie Performance Chemicals - wolumen sprzedaży zmniejszył się ze względu na słaby popyt ze strony jednostek związanych z przemysłem oponiarskim oraz ze strony przemysłu budowlanego ze względu na długą zimę. Względnie stabilna pozostawała sytuacja w pionie Advanced Intermediates ze względu na stały popyt na środki agrochemiczne. W pierwszym kwartale 2013 r. sprzedaż wzrosła o 1 proc. do poziomu 433 mln euro. W porównaniu do dobrego okresu poprzedniego roku wolumen sprzedaży spadł ze względu na słaby popyt ze strony budownictwa i przemysłu lakierniczego.

Na początku roku Lanxess tymczasowo wstrzymał produkcję w niektórych zakładach pionu Performance Polymers, obecnie spółka planuje podjęcie dodatkowych działań w ramach pionu Performance Chemicals. Działania te mają na celu zwiększenie konkurencyjności w perspektywie średnio- i długookresowej. Lanxess ograniczy również wydatki inwestycyjne na 2013 rok do poziomu 600 mln euro. Wcześniej planowano przeznaczyć na ten cel od 650 do 700 mln euro.

Przedstawiciele firmy nie przewidują szybkiej poprawy wyników firmy, której zysk EBITDA w drugim kwartale nie przekroczy 220 mln euro. Zdaniem przedstawicieli firmy zapotrzebowanie na środki agrochemiczne pozostanie wysokie, umiarkowane ożywienie nastąpi także w branży budowlanej, natomiast megatrendy związane z mobilnością, rolnictwem, urbanizacją i wodą pozostają niezmienione. Władze spółki prognozują zysk EBITDA bez pozycji nadzwyczajnych w 2013 roku poniżej 1 mld euro. Podsumowując wyniki za I kwartał, Axel C. Heitmann, prezes zarządu Lanxess, stwierdził:
- Warunki rynkowe pozostaną niekorzystne i zmienne. Nadal trudno będzie je przewidzieć. Oczekujemy jednak, że w drugiej połowie tego roku nastąpi ożywienie gospodarcze. Azja, a w szczególności Chiny, będą miały się znacznie lepiej, chociaż warunki rynkowe w Europie pozostaną trudne.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A