Słabość europejskiej strategii recyklingu PET

Słabość europejskiej strategii recyklingu PET
Ekspert EuPR wskazuje, że z jednej strony, obecna infrastruktura służąca do zbiórki tworzyw osiągnęła granicę wydajności. Zbiórka butelek PET zatrzymała się na poziomie 50%, podczas gdy reszta jest wciąż składowana lub spalana.

- Europa nie potrafi zmaksymalizować zrównoważonego wykorzystania cennych zasobów, takich jak zużyte wyroby z PET - powiedział Casper van den Dungen, przewodniczący Grupy Roboczej PET EuPR. Ponadto, ze względu na intensywne ograniczanie wagi i złożony design butelek średnie koszty recyklingu znacząco wzrosły w ostatnich latach. Takie zwiększone koszty nie mogą obecnie być skorygowane przez korzyści wynikające z efektu skali.

Z drugiej strony, ostatnie lata przyniosły wzrost popytu na przetworzony PET, co doprowadziło do znacznego wzrostu inwestycji w wiele nowych linii recyklingowych. Casper van den Dungen podkreślił, że ​​"ze względu na wspomniane nieprawidłowości zakłady działają obecnie znacznie poniżej 75% wydajności".

Ponadto, potencjalne zniesienie obecnie istniejących ceł antydumpingowych na nieprzetworzony PET może jeszcze pogorszyć położenie przemysłu w UE. - Do chwili obecnej przetwórstwo PET było niewątpliwym sukcesem i przykładem dla zrównoważonego rozwoju. Może tak pozostanie w przyszłości, jeśli podniesie się poziom zbiórki - dodał Casper van den Dungen.

Zdaniem EuPR, w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów PET, Europa potrzebuje dobrze zarządzanego i zrównoważonego łańcucha wartości. Organizacja dąży do zreformowania obecnej infrastruktury PET w UE oraz poprawienia obecnych dysproporcji. Tylko w ten sposób mogą zostać wypełnione przepisy zawarte w dyrektywach UE dotyczących odpadów i ich przetwórstwa.