Spadł eksport niemieckich maszyn do Rosji

Spadł eksport niemieckich…
W oczekiwaniu na styczniowe targi Interplastica w Moskwie organizacja branżowa VDMA podała najnowsze dane dotyczące światowego eksportu maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy do Rosji. Zgodnie z przewidywaniami, można mówić o pewnym załamaniu rynku, bowiem w okresie od stycznia do września 2014 roku sprzedaż niemieckich maszyn na rynek rosyjski wyniosła zaledwie 106,6 mln euro, co oznacza spadek o 40,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na pełne dane dotyczące roku 2014 trzeba będzie jeszcze poczekać, ale z opublikowanych zestawień wynika, że już ubiegły rok był pod względem eksportu maszyn na rynek rosyjski gorszy od roku poprzedniego. Sprzedaż w 2013 roku wyniosła 615,7 mln euro i była o 4,7 proc. niższa niż w roku 2012.

W 2013 roku Niemcy wciąż pozostawały najważniejszym dostawcą maszyn do przetwórstwa tworzyw i gumy do Rosji. Ich udział w wysokości 218,8 mln euro stanowił 35,5 proc. wartości dostaw trafiających na rynek rosyjski; co istotne, w 2013 roku sprzedaż niemieckich maszyn do Rosji była o 6,4 proc. wyższa niż w roku 2012. Następne w kolejności były Chiny (14,9 proc., wzrost o 3,5 proc. r/r) i Włochy (14,7 proc., spadek o 8,4 proc. r/r). W 2013 roku największy wzrost udziałów w rynku rosyjskim odnotowała Korea Płd. (152,3 proc.), Turcja (44,2 proc.) i Szwajcaria (30,1 proc.), zaś największe spadki - Holandia (70 proc.) i USA (31,2 proc.).

Eksport niemieckich maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy do Rosji


Podczas targów Interplastica, które odbędą się w dn. 27-30 stycznia 2015 roku w Moskwie wystawi się 128 firm z Niemiec, których stoiska zajmą powierzchnię blisko 3 tys. m kw.

Eksport maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy do RosjiUdział niemieckich producentów maszyn do PTS w światowym eksporcie do Rosji