Spodziewamy się wzrostu obrotów - mówi członek zarządu Lanxess

Spodziewamy się wzrostu obrotów…

Lanxess kontynuuje świetną passę z 2017 roku, odnotowując najlepsze wyniki kwartalne (I kw. 2018) w swojej historii. Po dobrych wynikach w drugim kwartale producent specjalistycznych środków chemicznych podnosi prognozy na rok 2018. Obecnie Grupa przewiduje, że wzrost wyniku operacyjnego wyniesie od 5% do 10%. O obecnej i przyszłej sytuacji koncernu rozmawiamy z dr. Rainierem van Roesselem - członkiem zarządu Lanxess.

Rok 2017 był rekordowy dla Lanxess pod względem wyników finansowych. Wydaje się, że pozytywny trend został utrzymany. Jakie są główne składniki sukcesu?

Dr Rainier van Roessel:Rzeczywiście, nasze dynamiczne wejście w 2018 roku pokazuje, że nasze wysiłki, aby ruszyć z miejsca, zaczynają przynosić coraz większe owoce. W ostatnich latach udoskonaliliśmy naszą działalność i "odchudziliśmy" organizację spółki. Najważniejszym elementem jest jednak optymalizacja portfela. Przeniesienie działalności w obszarze kauczuków syntetycznych do spółki joint venture Arlanxeo oraz przejęcie Chemtury, wraz z jej prężną i coraz szerszą działalnością w obszarze dodatków, zmieniło oblicze Lanxess. Dzisiaj cieszymy się większą rentownością i stabilnością niż dawniej. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Pozostaniemy aktywnym graczem w dziedzinie konsolidacji branży chemicznej, opierając się na jasnych kryteriach. Do portfela Lanxess będziemy włączać tylko te przedsięwzięcia, które są w stanie osiągnąć wiodącą pozycję rynkową i trwale generować atrakcyjne marże.

Pozostając przy obecnych efektach, jak oceniłby Pan przejęcie Chemtury? Czy naprawdę wzmocniło to pozycję i konkurencyjność spółki, jak planowano?

Przejęcie Chemtury było niewątpliwym sukcesem. Cała działalność spółki znalazła swoje miejsce w Lanxess, który oferuje jej najlepsze możliwe perspektywy na przyszłość. Chemtura wniosła już zresztą znaczny wkład w wyniki Grupy w 2017 roku. Co więcej, ze 100 milionów euro dodatkowych przychodów wynikających z synergii, które planujemy uzyskać do 2020 roku, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy już 30 milionów, a w 2018 roku spodziewamy się kolejnych trzydziestu. Dokonując przejęcia, zróżnicowaliśmy strukturę naszych odbiorców oraz zwiększyliśmy swoją obecność na rosnących rynkach chemicznych w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Tworzymy dziś bardziej zrównoważoną spółkę, lepiej przygotowaną, aby stawić czoło dekoniunkturze dotykającej rynki, gdzie nasza branża jest obecna.

W 2017 roku Lanxess nie tylko zakupił Chemturę, lecz także zainwestował w swoje zakłady w Niemczech…

Te inwestycje w usprawnienia technologiczne i rozbudowę mocy produkcyjnej są niezbędne do obsługi zwiększającego się popytu klientów w Polsce, Europie i na całym świecie. Pozwolę sobie wymienić kilka projektów: w ubiegłym roku zmodernizowaliśmy naszą centralną organiczną instalację pilotażową w Leverkusen, zwiększając nasze możliwości syntezy dla klientów. Zaprezentowaliśmy ponadto pakiet inwestycyjny o wartości 100 milionów euro na rozbudowę zdolności produkcyjnych dla kilku półproduktów chemicznych, głównie w naszych zakładach w Niemczech i Belgii. Na całym świecie dokonujemy ponadto kilku inwestycji we wzrost organiczny, na przykład w nowy zakład produkcji mieszanek w Chinach, gdzie będziemy wytwarzać do 25 tys. ton wysokoparametrycznych tworzyw sztucznych pod markami Durethan i Pocan na potrzeby branż motoryzacyjnej, elektrycznej i elektronicznej.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A