Sposoby na skrócenie czasu przezbrojenia maszyny wtryskowej

Sposoby na skrócenie czasu… Wymagania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach działających w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych podjęcia działań w kierunku poszukiwania rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu produkcyjnego. Bardzo ważnym aspektem w tym procesie jest kwestia związana z przezbrojeniem maszyny wtryskowej, a w szczególności czas potrzebny na wymianę formy wtryskowej czy rozdmuchowej.

Temat ten jest niezwykle istotny, gdyż pozycja firmy jest w znacznym stopniu uzależniona od kosztów wytworzenia produktu, a w przypadku produktów wytwarzanych metodą wtrysku istotnym czynnikiem składowym jest koszt przezbrojenia maszyny wtryskowej. Dodatkowo czas przezbrojenia wpływa także na elastyczność produkcji czy zdolność do wytwarzania małych serii, co w dobie wysokiej konkurencyjności ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorstw.

Metoda SMED i koncepcja szybkich przezbrojeń

Popularnym w ostatnich latach narzędziem do ograniczania czasu przezbrajania maszyn wtryskowych stała się metoda SMED (Single Minute Exchange of Die). Jej twórcą jest Shingeo Shingo, który zapoczątkował koncepcję szybkich przezbrojeń już w 1950 roku. Wyodrębnił on cztery etapy procesu przezbrajania:
  • etap 1 – analiza stanu obecnego;
  • etap 2 – odpowiednie rozdzielenie wszystkich operacji przezbrojenia;
  • etap 3 – przekształcenie procesów wewnętrznych w zewnętrzne (zewnętrzne, czyli wykonywane jeszcze podczas pracy maszyny);
  • etap 4 – usprawnienie wszystkich procesów przezbrojenia.
Ideą procesu SMED jest uproszczenie i zwiększenie efektywności realizacji poszczególnych operacji przezbrajania oraz przekształcenie i przeniesienie jak największej ilości operacji do etapu, kiedy maszyna jeszcze pracuje.

Kolejnym bardzo ważnym elementem procesu SMED jest zasada jednego ruchu, która mówi, że wszędzie tam, gdzie to możliwe należy wprowadzić rozwiązania, które pozwolą na montaż lub demontaż odpowiednich podzespołów, systemów (np. termostatowania, elektrycznych, hydrauliki siłowej) za pomocą jednego ruchu.

Można powiedzieć, że głównym celem SMED jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia maszyny wtryskowej w czasie krótszym niż 10 minut. Jednocześnie efektem powinno być uproszczenie całego procesu w taki sposób, aby przezbrojenia były wykonywane w jak najkrótszym czasie, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

multizłącza

Szybkozłącza, multizłącza, przewody oraz akcesoria dla branży PTS do układów termoregulacji form wtryskowych, rozdmuchowych oraz do układów hydrauliki siłowej

Polska, 43 426 Dębowiec, Gumna, ul Firmowa 14

Reportaże

Forum