Spotkania dla przedsiębiorców chcących pozyskać fundusze UE

Spotkania dla przedsiębiorców…

Cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i chcą skorzystać z unijnych dotacji organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ich trakcie przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych mogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w ubieganiu się o środki na realizację innowacyjnych projektów. Eksperci z NCBR zaprezentują możliwości uzyskania dofinansowania dla projektów, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług.

Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, szczegółowe warunki i kryteria oceny projektów. Eksperci przybliżą zaś tematykę, pokazując konkretne przykłady beneficjentów, którzy już realizują, bądź zrealizowali projekty dofinansowane z POIR.

NCBR zapowiada, że nowością w stosunku do ubiegłorocznego cyklu, jest możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady nt. dobrych praktyk w zakresie przygotowania projektu B+R.

Jak podało NCBR, w 2019 roku środki przeznaczone na wsparcie innowacyjnych projektów w ramach tylko jednego z konkursów - "Szybka Ścieżka" - wyniosą ponad 2 miliardy złotych.

- Wielu przedsiębiorców nie podejmuje działalności innowacyjnej, czy to z obawy przed ryzykiem, czy z braku wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia na realizację projektów. Tym samym ograniczają własne możliwości rozwoju i zwiększania konkurencyjności oferowanych produktów i usług. Naszym działaniem wychodzimy naprzeciw potrzebom takich firm - zaznacza dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 28 marca w Bydgoszczy
  • 29 marca w Gdańsku,
  • 3 kwietnia w Gliwicach,
  • 4 kwietnia w Kielcach,
  • 10 kwietnia w Olsztynie,
  • 11 kwietnia w Toruniu.

Szczegółowy program i daty spotkań można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Spotkania są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja.


Czytaj więcej:
Konkursy 163
Nauka 94