Spotkania konsultacyjne w sprawie ROP

Spotkania konsultacyjne w…

Pod koniec kwietnia br. kancelaria premiera opublikowała w wykazie prac projekt nr UC81 – ustawę o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje spotkania konsultacyjne dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Spotkania odbędą się dla wskazanych grup interesariuszy w następujących terminach:

  • 17 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – wprowadzający produkty w opakowaniach,
  • 18 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – organizacje odzysku opakowań,
  • 21 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – recyklerzy odpadów opakowaniowych,
  • 25 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – samorząd.

Spotkania odbędą się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (limit to 40 osób) oraz on-line.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: dgo@klimat.gov.pl do dnia 14 czerwca br. Organizatorzy proszą o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail zgłaszanej osoby, preferowanej formy uczestnictwa w spotkaniu – on-line albo na miejscu oraz wskazanie grupy, jaka będzie reprezentowana przez zgłaszaną osobę - samorząd, wprowadzający produkty w opakowań, recykler odpadów opakowaniowych albo organizacja odzysku opakowań. Zgłoszenia nie zawierające ww. informacji nie będą rozpatrywane.

Branża recyklingowa z niecierpliwością oczekuje zakończenia prac nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

- Wkraczamy w decydującą fazę batalii o przyszłość polskiego recyklingu. Ustawa o ROP porusza wiele środowisk, bo gra toczy się o wielkie pieniądze na rzecz poprawy środowiska naturalnego, poprzez skuteczną gospodarkę odpadową i recykling w naszym kraju. Mamy pełną mobilizację wszystkich środowisk odpadowych. Członkowie SPR będą reprezentować branżę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale liczymy na znaczący udział recyklerów poprzez połączenie online - mówi Szymon Dziak - Czekan, prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling".

Więcej informacji na stronie ministerstwa.


Czytaj więcej:
Prawo 461
Recykling 1049
Ekologia 656