Spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis

Spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis
Jutro, czyli 7 października zaplanowano kolejne spotkanie Zachodniego Klastra Tworzyw Sztucznych Plastopolis.

W programie przewidziano prezentację dodatków oksy-biodegradowalnych przeprowadzoną przez specjalistyczną firmę. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie zapoznania się członków klastra Plastopolis z możliwościami stosowania proekologicznych rozwiązań w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz uwzględnienie tego podejścia w budowaniu strategii rozwoju firmy.
Ponadto dr Piotr Ratajczyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, opowiadał będzie o znaczniu innowacji produktowych i budowaniu na tej bazie wizerunku firmy. Spotkanie jest kolejną konferencją organizowaną przez koordynatora klastra – firmę Eureka Technology Park w ramach szukania powiązań nauki z biznesem.

Warto wiedzieć, że Zachodni Klaster Tworzyw Sztucznych rozpoczął swoją działalność w grudniu 2009 roku w celu wymiany doświadczeń oraz transferu i komercjalizacji innowacji w zakresie szeroko pojętego przetwarzania tworzyw sztucznych. Klaster skupia nie tylko duże firmy z rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych, lecz także małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje naukowe.

Zaproszenie do współpracy w ramach klastra kierowane jest również do szkół wyższych, ośrodków badawczych i innych tego typu instytucji. Założycielami Klastra są Eureka Technology Park Sp. z o.o. i Eureka Sp. z o.o. sp. k., Fundacja Edukacji i Aktywizacji Zawodowej oraz spółka Interplastik. W czerwcu tego roku do projektu dołączyły kolejne cztery firmy.

Działalność Eureka Technology Park ma wpływać na poprawę skali współpracy między środowiskiem naukowym a gospodarką. Ma na celu tworzenie firm spin-off oraz start-up, wydzielonych z placówek naukowych do realizacji określonych projektów technologicznych, w efekcie czego nastąpi komercjalizacja technologii i transferu wiedzy.

Celem strategicznym Klastra jest odpowiednie wpływanie na gospodarkę regionalną, tak aby umacniać współpracę i silniejsze powiązania między poszczególnymi przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Czwartkowe spotkanie odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie Eureka Technology Park przy ulicy Janickiego 20b.

Czytaj więcej: Konferencje 199