Spotkanie w sprawie ROP w kontekście transpozycji pakietu odpadowego

Spotkanie w sprawie ROP w…

W 2018 r. w ramach tzw. pakietu odpadowego znowelizowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów.

Do istotnych elementów zmiany tej dyrektywy należy określenie w art. 8 i 8a minimalnych wymagań dotyczących rozszerzonej odpowiedzialność producenta (m.in. w zakresie poziomu finansowania zagospodarowania odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach).

W związku z tym Ministerstwo Środowiska organizuje spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowana zostanie koncepcja transpozycji tej części dyrektywy do polskiego prawa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września 2019 r. o godz. 10:00, w sali 324B (III piętro), w Ministerstwie Środowiska.

- Transpozycja pakietu odpadowego zgodnie z dyrektywą unijną to szansa dla rozwoju branży polskiego recyklingu tworzyw sztucznych. System ROP powinien finansować nie tylko zbiórkę odpadów, ale również ich recykling! - mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling". 

- Obecny system oparty o dysfunkcyjne organizacje odzysku jest szkodliwy dla branży i nie finansuje selektywnej zbiórki i recyklingu jak to ma miejsce na zachodzie. Branża odpadowa i recyklingu traci ok. 2 mld zł rocznie.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu powinny wysłać zgłoszenie na adres e-mail: justyna.filipowicz@mos.gov.pl do dnia 28 sierpnia br. Organizatorzy proszą o wskazanie branży, jaka będzie reprezentowana przez zgłaszaną osobę (np. samorząd, organizacja odzysku, recykler, wprowadzający).

Z przyczyn logistycznych mozna zgłosić zgłaszanie maksymalnie 1 osobę z jednej organizacji. W przypadku Izb oraz Związków zrzeszających pracodawców możliwe jest zgłoszenie maksymalnie 2 osób z danej Izby lub Związku. Każde wpisanie na listę uczestników spotkania zostanie potwierdzone drogą mailową.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (80) o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przy okazji informujemy również, że 1 października 2019 odbędzie się coroczna konferencja "Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu", której organizatorem jest Stowarzyszenie "Polski Recykling".

JL


Czytaj więcej:
Prawo 425