Stanowisko PZPTS w związku z sytuacją na Ukrainie

Stanowisko PZPTS w związku…

Zarząd Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, w swoim oświadczeniu, wyraził głębokie zaniepokojenie inwazją sił zbrojnych Rosji na teren suwerennego państwa, jakim jest Ukraina. Polskie podmioty gospodarcze znalazły się tym samym w szczególnie trudnej sytuacji, gdy jeden z sąsiadów naszego kraju najechał na terytorium innego państwa sąsiadującego z Polską.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zachęca zarówno firmy członkowskie jak również wszystkich przetwórców tworzyw sztucznych do działań na rzecz wsparcia osób, które w wyniku działań wojennych zostały zmuszone do porzucenia swoich miejsc zamieszkania, szukając schronienia w naszym kraju.

PZPTS dysponuje informacjami, że część firm zrzeszonych w Związku już podjęło działania zmierzające do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w ostatnich dniach przybyli do naszego kraju. Niektóre firmy członkowskie podjęły również decyzję o maksymalnym ograniczeniu kontaktów handlowych z Rosją oraz Białorusią – z oczywistych przyczyn.

PZPTS apeluje aby firmy zrzeszone w Związku, jak również wszystkie pozostałe podmioty z branży tworzyw sztucznych do podobnych działań zarówno w zakresie pomocy dla imigrantów, w tym możliwości ich zatrudnienia, jak również ograniczenia współpracy i wymiany handlowej z krajami, które są zaangażowane w inwazję zbrojną na Ukrainę. Oświadczenie podpisał Tadeusz Nowicki, prezes zarządu PZPTS.