Studia dla ekoprzetwórców tworzyw

Studia dla ekoprzetwórców tworzyw
Studia podyplomowe Ekoprzetwórstwo Tworzyw Polimerowych to nowa propozycja edukacyjna Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Ich celem jest zapoznanie uczestników z zasadami wdrażania ekoefektywnych rozwiązań energetycznych oraz zarządzania zasobami energetycznymi układu roboczego przetwórstwa tworzyw.

Studia przeznaczone są dla pracowników firm zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych z sektora MMŚP (mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw małych i średnich). W szczególności mogą być one interesujące dla technologów, konstruktorów, kontrolerów, kadry zarządzającej, doradców itp.

Studia są częścią projektu Efektywność Energetyczna dla Proekologicznego Rozwoju Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, finansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw wynosi 80 proc., natomiast średnich przedsiębiorstw - 70 proc.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń na pierwszą i drugą edycję mija 20.12.2013 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UTP.